Navigointipolku

Lentomatkustajien tiedot käyttöön terrorismin ehkäisyssä - 03/02/2011

Lentokoneiden ristikkäisiä vanoja tummaa taivasta vasten © EU

Komissio esittää kansainvälisten lentojen matkustajatietojen antamista viranomaisille vakavan rikollisuuden torjuntaa varten. Tietojen käytölle ja tietosuojalle asetetaan tiukat ehdot.

Matkustajatiedoista, joita lentoyhtiöt tallentavat lennon varauksen ja lähtöselvityksen yhteydessä, voi olla viranomaisille hyötyä terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden ehkäisyssä.

Turvallisuus paranee

Euroopan lentoturvallisuuden parantamiseksi komissio on tehnyt ehdotuksen, jossa määritetään yhteiset säännöt English matkustajarekisteritietojen siirtoa, käyttöä ja säilyttämistä sekä tietosuojaa varten.

Useimmissa EU-maissa matkustajatietoja jo kerätään ja käytetään lainvalvonnassa tavalla tai toisella, mutta vain muutamissa järjestelmällisesti. Käytäntöjä yhdenmukaistamalla voidaan parantaa tietosuojaa, välttää turvallisuusaukot sekä selkeyttää sääntöjä niin lentoyhtiöiden kuin matkustajienkin kannalta.

Jos komission ehdotus tulee voimaan, lentoliikenteen harjoittajat velvoitetaan toimittamaan kansainvälisten lentojen matkustajatiedot erityiseen matkustajatietoyksikköön siihen jäsenvaltioon, johon lento saapuu tai josta se lähtee. Tietoja saa käyttää vain terroritekojen ja muiden vakavien rikosten ehkäisyssä, tutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä. Lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää tietoja myös tehdessään rikostutkintaa yhdessä muiden maiden kanssa.

Henkilötietojen suoja taataan

Matkustajarekisteritiedot (Passenger Name Record, PNR) ovat matkustajien antamia tietoja, jotka lentoliikenteen harjoittajat tallentavat tietojärjestelmäänsä lippujen varaamisen ja lähtöselvityksen yhteydessä. Lentoyhtiöiden sähköisiin varausjärjestelmiin tallennetaan kustakin matkustajasta tietyt perustiedot, kuten matkan ajankohta, matkareitti, yhteystiedot, luottokortin numero, paikkanumero lennolla ja matkatavaratiedot.

Komission ehdotuksessa määritetään, mitä tietoja saa siirtää ja käsitellä. Matkustajilla on oikeus tutustua tietoihinsa sekä oikaista ja poistaa niitä. Heille taataan myös oikeus saada korvauksia ja ryhtyä oikeustoimiin, jos sääntöjä rikotaan.

Viranomaiset saavat oikeuden säilyttää matkustajatietoja vain tietyn ajan. Kuukauden kuluttua kerätyistä tiedoista on poistettava tunnisteet, joiden perusteella yksittäiset ihmiset voi tunnistaa. Viiden vuoden kuluttua tiedot hävitetään kokonaan. Sääntöjen noudattamista valvoo riippumaton tietosuojaviranomainen.

Ehdotuksen käsittelyvaiheet

Jos EU:n neuvosto ja parlamentti hyväksyvät komission ehdotuksen, uudet säännöt tulevat voimaan arviolta kahden vuoden kuluttua. Sen jälkeen aletaan suunnitella vastaavia sääntöjä EU:n sisäisille lennoille.

Lisätietoa turvallisuus- ja oikeusasioista EU:ssa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä