Navigatsioonitee

Tasakaalu leidmine turvalisuse ja privaatsuse vahel - 03/02/2011

Lennukite ning nende ristuvate trajektoorijälgedega kaetud taevas© EL

ELi kava kohaselt oleks võimalik rahvusvaheliste lennureisijate andmete kasutamine rangetel tingimustel terrorismi ja raskete kuritegude vastase võitluse eesmärgil.

Lennuettevõtjate kogutavad reisijate isikuandmed võivad osutuda hindamatuks teabeks õiguskaitseasutustele võitluses terrorismi ja muude raskete kuritegude vastu.

Turvalisuse parandamine

Euroopa turvalisuse parandamise starteegia raames kavandab EL kehtestada ühtsed eeskirjad English ELi liikmesriikidesse sisenevate või sealt lahkuvate rahvusvaheliste lendude reisijate andmete edastamise, kasutamise, säilitamise ning kaitse kohta.

Enamik ELi liikmesriike kogub juba reisijate andmeid teataval määral õiguskaitsega seotud eesmärkidel, kuid vähesed teevad seda süstemaatiliselt. Ühtse lähenemisviisi abil kaotataks turvalisusega seotud erinevused, kaitstaks paremini isikuandmeid ning tagataks see, et nii lennuettevõtjad kui ka -reisijad teaksid, milliseid eeskirju kohaldatakse.

Lennuettevõtjad peaksid edastama asjaomased andmed ELi siht- või lähteliikmesriigi konkreetsele õiguskaitseüksusele. Kõnealused üksused kasutaksid neid andmeid vaid terroristide ning muude raskete kuritegudega seotud isikute (näiteks narko- või inimkaubitsejad) avastamiseks ning vastutusele võtmiseks. Õiguskaitseametnikud saaksid samuti kasutada kõnealuseid andmeid oma uurimiste koordineerimisel teiste riikidega.

Isikuandmete kaitse

Lennuettevõtjate elektroonilises broneeringusüsteemis sisalduvad reisijate andmed hõlmavad näiteks reisikuupäevi, marsruute, kontaktandmeid, krediitkaartide numbreid, istekohti ning pagasiinfot.

Kavandatud eeskirjades määratakse kindlaks, milliseid andmeid võib edastada ning töödelda. Reisijatel oleks õigus oma andmetele juurde pääseda, neid parandada ning kustutada. Neil oleks samuti õigus hüvitisele ning õiguslike meetmete võtmisele juhul, kui asjaomaseid eeskirju rikutakse.

Õiguskaitseüksused saaksid kõnealuseid andmeid säilitada vaid piiratud aja jooksul. Üks kuu peale lendu muudetaks isikute nimed anonüümseks. Viie aasta pärast andmed kustutataks. Sõltumatu andmekaitseasutus teostaks järelevalvet kõnealuste üksuste üle.

Järgmised sammud

Eeldatavasti kulub asjaomaste eeskirjade vastuvõtmiseks nõukogu ja parlamendi poolt ning nende jõustuma hakkamiseks umbes kaks aastat. Pärast seda, kaalutakse kõnealuste eeskirjadega hõlmata ka ELi siseseid lende.

Lugege täiendavalt ELi turvalisuse ning õiguse kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad