Διαδρομή πλοήγησης

Χρυσή τομή μεταξύ ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου - 03/02/2011

Διασταυρούμενα ίχνη από αεροπλάνα στον ουρανό © EU

Η ΕΕ θα επιτρέπει τη χρήση προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν οι αερομεταφορείς αυστηρά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν οι αερομεταφορείς από τους επιβάτες τους μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τις αρχές επιβολής του νόμου με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Βελτίωση της ασφάλειας

Ως μέρος της στρατηγικής της για βελτίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη, η ΕΕ προτείνει κοινούς κανόνες English για τη διαβίβαση, τη χρήση, την αποθήκευση και την προστασία δεδομένων που αφορούν επιβάτες διεθνών πτήσεων από και προς μια χώρα της ΕΕ.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ ήδη συλλέγουν και χρησιμοποιούν με κάποιο τρόπο δεδομένα επιβατών για την επιβολή του νόμου, αλλά λίγες μόνο το κάνουν συστηματικά. Με την ενιαία προσέγγιση, θα μειωθούν τα κενά ασφάλειας, θα προστατεύονται καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα και θα εξασφαλιστεί διαφάνεια ως προς τους ισχύοντες κανόνες.

Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να αποστέλλουν τις πληροφορίες σε μια ειδική μονάδα επιβολής του νόμου στο κράτος μέλος αναχώρησης ή άφιξης. Οι μονάδες αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τον εντοπισμό και τη δίωξη τρομοκρατών και ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρά εγκλήματα όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η παράνομη διακίνηση ατόμων. Οι αρχές επιβολής του νόμου θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά σε συντονισμένες έρευνες με άλλες χώρες.

Παράλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων

Οι καταστάσεις στοιχείων επιβατών που τηρούνται στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης των αερομεταφορέων, περιέχουν πληροφορίες όπως ημερομηνίες ταξιδιού, διαδρομή, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός θέσεων και στοιχεία για τις αποσκευές.

Οι προτεινόμενοι κανόνες ορίζουν ποια από αυτά τα στοιχεία θα μπορούν να διαβιβαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία. Επίσης, ορίζουν ότι οι επιβάτες θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των στοιχείων που τους αφορούν, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης και προσφυγής σε ένδικα μέσα σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων.

Οι αρχές επιβολής του νόμου θα μπορούν να διατηρούν τα δεδομένα για περιορισμένο διάστημα μόνο. Μετά από ένα μήνα το όνομα του ατόμου θα διαγράφεται ώστε τα δεδομένα να είναι ανώνυμα. Μετά από πέντε χρόνια, τα δεδομένα θα διαγράφονται. Μια ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων θα εποπτεύει τη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς.

Επόμενα βήματα

Θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να εγκριθούν οι νέοι κανόνες από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και στη συνέχεια να τεθούν σε ισχύ. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι κανόνες που θα διέπουν τις εσωτερικές πτήσεις εντός της ΕΕ.

Περισσότερα για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη στην ΕΕ English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι