Навигационна пътека

Постигане на баланс между сигурност и защита на личния живот - 03/02/2011

Самолети и кръстосващи се следи от тях в небето © ЕС

ЕС ще позволи използването при строго определени условия на събирани от авиокомпаниите данни за пътниците в борбата срещу тероризма и тежките престъпления.

Личните данни, които авиокомпаниите събират от пътниците, могат да предоставят на правоприлагащите органи ценна информация за целите на борбата с тероризма и други тежки престъпления.

Повишаване на сигурността

В рамките на стратегията си за повишаване на сигурността в Европа ЕС предлагаобщи правила English за предаване, използване, съхраняване и защита на данни, събирани от пътници от международни полети към и от страни от Съюза.

Повечето държави от ЕС вече събират и използват данни на пътниците за целите на правоприлагането по един или друг начин, но малко от тях го правят систематично. Единен подход ще доведе до премахване на пропуските в сигурността, по-добра защита на личните данни и ще гарантира, че авиокомпаниите и пътниците са запознати с действащите правила.

От авиокомпаниите ще се изисква да изпращат информацията в специализирана правоприлагаща служба в страната от ЕС, от която тръгва пътникът или в тази, за която пътува. Тези служби ще могат да използват данните само за проследяване и преследване на терористи и на лица, замесени в тежки престъпления - като трафиканти на наркотици и на хора. Правоприлагащите органи ще могат да използват данните и при координиране на разследванията си с други държави.

Защита на личната информация

Данните за пътниците в електронните резервационни системи на авиокомпаниите включват дати на пътуване, маршрути, координати за връзка, номера на кредитни карти, номера на места и информация за багажа.

Предложените правила ясно посочват кои данни могат да бъдат прехвърляни и обработвани. Пътниците ще имат право на достъп, коригиране и изтриване на своите данни. Те ще имат право и на компенсация и предприемане на правни действия, ако правилата бъдат нарушени.

Правоприлагащите служби ще могат да съхраняват данните само за ограничен период от време - след един месец името на човека ще бъде премахвано, за да се запази анонимността. След пет години информацията ще бъде изтривана. Независим орган за защита на данните ще следи за спазването на правилата.

Следващи стъпки

Вероятно ще са необходими около две години, за да постигнат Съветът и Парламентът споразумение за новите правила и да влязат те в сила. След като това стане, ще бъдат обмислени правила за полетите в рамките на ЕС.

Още за сигурността и правосъдието в ЕС English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки