Navigatsioonitee

Inimõiguste eest seisjate kaitsmine - 10/12/2010

ELi vihmavari katmas meest, kes pakub varju omakorda teisele mehele © EL

Inimõiguste päeval (10. detsember) tunnustatakse ELis inimõiguste eest võitlejaid, kes sageli seavad oma missiooni täites ohtu oma elu.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni tehtud avalduses toetatakse "julgeid inimesi, kes töötavad selle nimel, et lõpetada inimõiguste rikkumine kõikjal maailmas".

Inimesi ja inimeste rühmi, kes edendavad ja kaitsevad ülemaailmselt tunnustatavaid inimõigusi ja vabadusi, tuntakse kui inimõiguste kaitsjaid. Nad püüavad saavutada kodanike- ja poliitiliste õiguste edendamise ning kaitse, samuti ka majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste edendamise, kaitse ja rakendamise.

ÜRO tunnustab mõningaid inimõiguste kaitsjaid, kes pühendavad oma elu just sellele. Tunnustuse saajateks võivad olla inimesed, kes võitlevad vangide, lesbide, homoseksuaalide, biseksuaalide või transseksuaalide ja põlisrahvaste õiguste eest ning munk, kes kasutab kaasaegset tehnoloogiat, et dokumenteerida maa sundvõõrandamisest tulenevaid kannatusi.

Kõikjal ELis ning ka mujal korraldatakse inimõiguste päeval erinevad üritusi. Brüsselis toimub filmi "Sõja lapsed EnglishfrançaisNederlands " näitamise järgselt arutelu, milles osalevad ka aktivistid.

Tadžikistanis toimuvad ELi kaasrahastamisel erinevad seminarid. Nigeerias külastavad ELi esindajad selle riigi inimõiguste volinikku. Kolumbia inimõiguste organisatsioonid ja kaitsjad on 10. detsembril kutsutud ELi esindusse. Iisraelis toimuvaid inimõiguste päeva üritusi kaasrahastab sealne ELi delegatsioon.

1,1 miljardi euro suuruse eelarvega (aastateks 2007-2013) demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit Englishfrançais kasutatakse valitsusväliste organisatsioonide inimõiguste kaitseks ja edendamiseks korraldatavate kampaaniate toetamiseks. Umbes 40 miljonit eurot eraldatakse konkreetselt inimõiguste kaistjatele. Ainuüksi 2010. aastal on sellist toetust saanud enam kui 150 oma elu ohtu seadvat inimest.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad