Sökväg

Ett samhälle utan hinder - 15/11/2010

Flicka i rullstol © EU

EU:s nya strategi ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället på lika villkor i hela EU.

Cirka 80 miljoner människor i EU har någon form av funktionsnedsättning. Olika fysiska hinder för att till exempel ta sig in på arbetsplatsen eller skolan gör att de riskerar att stängas ute från samhällslivet. Större arbetslöshet och sämre utbildning bland funktionshindrade gör också att andelen fattiga är 70 procent högre än genomsnittet.

EU:s handikappstrategi DeutschEnglishfrançais ska göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att leva sina liv som alla andra och utnyttja sina rättigheter som EU-medborgare.

Stöd till tillgänglighetsinitiativ och upplysningskampanjer är några exempel på insatser. EU-länderna uppmuntras också att samarbeta för att skapa ett tillgängligt samhälle.

Strategin är ett led i arbetet med att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning English, som EU och medlemsländerna skrev under 2007.

Det här är strategins mål för de första fem åren:

  • Alla ska få tillgång till bra utbildning.
  • Europeiska plattformen mot fattigdom ska särskilt hjälpa personer med funktionsnedsättning. Plattformen är ett expertforum för att utbyta erfarenheter och goda lösningar.
  • Intyg om funktionsnedsättning bör kunna erkännas i hela EU så att alla kan bo, arbeta och resa i EU på lika villkor.
  • Det ska finnas tillgänglighetsnormer för vallokaler och kampanjmaterial.
  • EU:s utvecklingsprogram och program för kandidatländerna ska främja de funktionshindrades rättigheter.

Kommissionen överväger också en tillgänglighetslag med EU-normer för varor, tjänster och offentliga byggnader. Det ska till exempel bli enklare för hjälpmedelstillverkare att sälja sina produkter över gränserna, vilket håller nere kostnaderna.

Att främja tillgänglighet är ett viktigt inslag i arbetet med att främja lika villkor för alla i EU. Men det gynnar också hela ekonomin. Stöd till företag som investerar i tillgängliga varor och tjänster stimulerar till innovation och ger nya jobb.

Läs mer om EU:s handikappolitik

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar