Navigacijska pot

Odpravimo ovire za invalide - 15/11/2010

Deklica na invalidskem vozičku © EU

EU je pripravila desetletno strategijo, da bi invalidom omogočila nemoteno sodelovanje v vseh vidikih življenja.

Približno 80 milijonov evropskih prebivalcev živi z eno od oblik invalidnosti. Zaradi fizičnih ovir, denimo oteženega dostopa do šole ali delovnega mesta, jim grozi socialna izključenost. Nižja stopnja zaposlitve in izobrazbe tudi pomeni, da je razširjenost revščine med invalidi kar za 70 % višja od povprečja.

Evropska komisija si z evropsko strategijo o invalidnosti DeutschEnglishfrançais prizadeva, da bi invalidi živeli vsakdanje življenje brez ovir, in tako uresničili svoje pravice iz državljanstva EU.

Strategija bo zagotovila dostop do financiranja EU, ozavestila javnost o invalidnosti in države spodbudila k sodelovanju pri odpravi ovir za socialno vključenost.

S strategijo bo EU bo uresničila tudi zaveze iz Konvencije ZN o pravicah invalidov English, ki jo je skupaj z državami članicami podpisala leta 2007.

Med cilji strategije za naslednjih pet let so:

  • priprava politik za vključujoče in kakovostno izobraževanje,
  • zagotoviti, da se Evropska platforma za boj proti revščini, forum za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, posveča tudi invalidom,
  • priznavanje kartic za invalide v celotni EU in s tem zagotavljanje enakopravne obravnave pri delu, prebivanju ali potovanju v Uniji,
  • razvoj standardov dostopnosti volišč in gradiva za kampanje,
  • upoštevanje pravic invalidov pri zunanjih razvojnih programih EU in pogajanjih z državami kandidatkami.

Evropska komisija bo preverila možnosti za pripravo evropskega akta o dostopnosti, ki bi določil standarde EU za izdelke, storitve in javne zgradbe. Tako bi med drugim proizvajalci invalidskih pripomočkov, denimo invalidskih vozičkov ali prilagojenih tipkovnic, lahko trgovali tudi s tujino in znižali proizvodne stroške.

Spodbujanje dostopnosti je pomemben del oblikovanja enakopravnega okolja za vse v EU. Koristilo pa bi tudi evropskemu gospodarstvu, saj bi krepitev panog, ki vlagajo v dostopne izdelke in storitve, povečala inovativnost in ustvarila nova delovna mesta.

Več o invalidski politiki

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave