Ścieżka nawigacji

Usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych - 15/11/2010

Kobieta na wózku inwalidzkim © UE

Dziesięcioletnia strategia na rzecz osób niepełnosprawnych ma im ułatwić aktywny udział we wszystkich dziedzinach życia w UE.

Około 80 mln osób w UE jest dotkniętych lekką lub poważną niepełnosprawnością. Bariery, jakie na co dzień napotykają, na przykład utrudniony dostęp do edukacji lub zatrudnienia, są często przyczyną ich wykluczenia społecznego. Wyższe bezrobocie i niższy poziom wykształcenia skutkują wyjątkowo wysokim wskaźnikiem ubóstwa w tej grupie - aż o 70 proc. wyższym od średniej.

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności DeutschEnglishfrançais służy temu, aby osoby niepełnosprawne mogły prowadzić życie takie jak inni i korzystać z praw, jakie przysługują wszystkim obywatelom UE.

Strategia przewiduje udostępnienie funduszy unijnych, podnoszenie wiedzy o niepełnosprawności oraz zachęcenie krajów UE do wspólnego usuwania przeszkód utrudniających integrację społeczną.

Umożliwia też wypełnienie zobowiązań, jakie UE i jej państwa członkowskie przyjęły na siebie, podpisując w 2007 r. Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych English.

Cele strategii na pierwsze pięć lat obejmują:

  • opracowanie polityki na rzecz wysokiej jakości edukacji sprzyjającej integracji
  • zadbanie o to, by w ramach Europejskiego programu walki z ubóstwem poświęcono szczególną uwagę osobom niepełnosprawnym; forum to zrzesza ekspertów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wypróbowanymi rozwiązaniami
  • zabieganie o uznawanie w całej UE zaświadczeń o niepełnosprawności, które mają zapewnić równe traktowanie w pracy, w sytuacjach dnia codziennego i podczas podróży po UE
  • opracowanie norm dostępności dotyczących lokali wyborczych i materiałów rozpowszechnianych podczas kampanii
  • uwzględnienie praw osób niepełnosprawnych w programach rozwoju zewnętrznego oraz w negocjacjach z krajami kandydującymi do UE.

Komisja rozważy również zaproponowanie europejskiego aktu w sprawie dostępności, który wprowadzałby normy UE w odniesieniu do produktów, usług i budynków publicznych. Ułatwiałby on na przykład producentom sprzętu i pomocy (takich jak wózki inwalidzkie czy duże klawiatury) handel z zagranicą poprzez obniżenie ponoszonych przez nich kosztów.

Promowanie dostępności to ważny element budowania w UE kultury równych szans dla wszystkich. Ale korzyści odczuje cała gospodarka. Pobudzanie przemysłu, który inwestuje w dostępne dla każdego produkty i usługi, pozwoli podnieść poziom innowacyjności i stworzyć nowe miejsca pracy.

Więcej na temat polityki dotyczącej niepełnosprawności

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki