Kruimelpad

Alle deuren open voor mensen met een handicap - 15/11/2010

Meisje in rolstoel © EU

De EU komt met een tienjarenstrategie om mensen met een handicap te laten deelnemen aan alle aspecten van het dagelijks leven.

Ongeveer 80 miljoen Europeanen hebben een al dan niet ernstige handicap. Door alle fysieke hindernissen waarmee zij dagelijks te maken krijgen, bijvoorbeeld op school of op de werkplek, ligt sociale uitsluiting altijd op de loer. Door de verminderde opleidings- en arbeidskansen zitten gehandicapten ook 70% vaker onder de armoedegrens dan gemiddeld.

De Europese Gehandicaptenstrategie DeutschEnglishfrançais moet het dagelijks leven voor mensen met een handicap net zo makkelijk maken als voor alle anderen. Zij moeten net als iedere EU-burger van hun rechten kunnen profiteren.

Die strategie zorgt voor EU-subsidies, meer aandacht voor mensen met een handicap en stimulansen voor nationale overheden om de hindernissen uit de weg te ruimen.

Op die manier voldoet de EU ook aan haar verplichtingen op grond van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap English, dat de EU en alle EU-landen in 2007 hebben ondertekend.

Een paar doelstellingen voor de eerste vijf jaar:

  • nieuw beleid voor inclusief, kwaliteitsonderwijs
  • meer aandacht van het Europees platform tegen armoede voor mensen met een handicap; in dit forum wisselen experts hun ervaringen en beproefde methoden uit
  • erkenning voor de gehandicaptenkaart in de hele EU en daarmee een gelijke behandeling bij werken, wonen en reizen in alle EU-landen
  • nieuwe toegankelijkheidsnormen voor stembureaus en campagnemateriaal
  • aandacht voor de rechten van mensen met een handicap bij ontwikkelingsamenwerking en in EU-kandidaat-lidstaten

De Commissie overweegt ook een "Europese Toegankelijkheidsakte" vast te stellen met EU-normen voor producten, diensten en openbare gebouwen. Zo zou het bijvoorbeeld makkelijker worden voor producenten om rolstoelen en speciale toetsenborden in andere landen te verkopen, die daardoor bovendien goedkoper kunnen worden.

Een betere toegankelijkheid is een belangrijk aspect van het streven naar gelijke kansen voor iedereen in de EU. Maar tegelijkertijd vaart de economie er wel bij. Nieuwe kansen voor bedrijven die investeren in toegankelijke producten en diensten stimuleren immers ook de innovatie en werkgelegenheid.

Meer over het gehandicaptenbeleid

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links