Navigācijas ceļš

Jālikvidē šķēršļi, kas apgrūtina invalīdu dzīvi - 15/11/2010

Meitene ratiņkrēslā © ES

Izstrādāta nākamajai desmitgadei paredzēta stratēģija, kā panākt, lai invalīdi visā ES varētu piedalīties visās ikdienas dzīves aktivitātēs.

Eiropas Savienībā apmēram 80 miljoniem cilvēku ir viegla vai smaga invaliditāte. Viņiem ir fiziski šķēršļi, kas šādus cilvēkus dara neaizsargātus un traucē pilnībā iekļauties sabiedrībā. Piemēram, invalīdiem var būt grūtības nokļūt skolā vai darbavietā. Tā kā darba un izglītošanās iespējas ir ierobežotas, personu ar invaliditāti nabadzība vidējo līmeni pārsniedz par 70 %.

ES ir pieņēmusi stratēģiju invaliditātes jomā DeutschEnglishfrançais , kuras mērķis ir atvieglot invalīdu ikdienu, lai tā būtu tāda pati kā visiem citiem un lai viņi varētu īstenot savas ES pilsoņa tiesības.

Stratēģijā paredzēts ES finansējums, kā arī iecerēts uzlabot sabiedrības informētību par invaliditāti un rosināt dalībvalstu valdības kopīgi rīkoties, lai likvidētu kavēkļus, kas traucē pilnvērtīgu integrāciju.

Stratēģijā arī paredzēts pildīt ES saistības, ko bloks un tā dalībvalstis uzņēmās, 2007. gadā parakstot ANO Konvenciju par invalīdu tiesību aizsardzību English.

Stratēģijas svarīgākie mērķi pirmajiem pieciem gadiem ir šādi:

  • sekmēt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītības sistēmu;
  • gādāt par to, lai iniciatīvā "Eiropas platforma cīņai pret nabadzību" tiktu pievērsta īpaša uzmanība invalīdu vajadzībām. Šajā forumā pulcējas speciālisti, lai dalītos pieredzē;
  • strādāt pie tā, lai invalīdu apliecības atzītu arī citās ES dalībvalstīs un lai tādējādi nodrošinātu invalīdu līdztiesību, kad viņi strādā, dzīvo vai ceļo ārzemēs;
  • izstrādāt balsošanai paredzētu telpu un vēlēšanu kampaņu materiālu pieejamības standartus;
  • pievērst uzmanību invalīdu tiesībām ārējās sadarbības programmās un ES kandidātvalstīs.

Eiropas Komisija arī apsvērs, vai ierosināt īpašu ES tiesību aktu par pieejamību, kurā būtu noteikti ES standarti precēm, pakalpojumiem un sabiedriskām ēkām. Šāds regulējums nāktu par labu, piemēram, palīgierīču — ratiņkrēslu, īpašu klaviatūru u.c. — ražotājiem. Viņiem būtu vieglāk pārdot savas preces citur ES, un samazinātos izmaksas.

Pamatideja ir Eiropas Savienībā visiem dot vienādas iespējas. Tas iespējams, tikai nodrošinot pieejamību. Turklāt pieejamība nāk par labu ekonomikai kopumā. Atbalsts nozarēm, kas iegulda līdzekļus invalīdiem pieejamu preču un pakalpojumu izstrādē, stimulē inovāciju un palīdz radīt darbavietas.

Plašāk par politiku invaliditātes jomā

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites