Naršymo kelias

Pašalinti kliūtis neįgaliesiems - 15/11/2010

Neįgaliųjų vežimėlyje sėdinti mergaitė © ES

Dešimties metų strategija neįgaliesiems, kad jie galėtų dalyvauti visose kasdienio gyvenimo srityse visoje ES.

Apie 80 mln. ES gyvenančių žmonių turi didesnę ar mažesnę negalią. Dėl fizinių kliūčių, pavyzdžiui, norint studijuoti arba dirbti, jiems gresia socialinė atskirtis. Dėl mažesnio neįgaliųjų užimtumo ir išsilavinimo jų skurdo lygis 70 % didesnis už vidurkį.

Europos strategijos dėl negalios DeutschEnglishfrançais tikslas - palengvinti neįgaliųjų kasdienį gyvenimą, kad jie galėtų gyventi taip pat kaip visi ir naudotis savo ES piliečių teisėmis.

Strategija bus užtikrintos galimybės gauti ES lėšų, apie negalią bus daugiau informuojama visuomenė, o valstybių narių vyriausybės - paragintos bendradarbiauti šalinant kliūtis įtraukčiai.

Be to, ES galės įvykdyti įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė kartu su valstybėmis narėmis 2007 m. pasirašiusi JT neįgaliųjų teisių konvenciją English.

Strategijos pirmųjų penkerių metų tikslai:

  • rengti įtraukaus ir kokybiško švietimo politiką;
  • užtikrinti, kad vykdant iniciatyvą "Europos kovos su skurdu planas" ypatingas dėmesys būtų skirtas neįgaliesiems (šis forumas sutelkia gerąja praktika ir patirtimi besidalijančius ekspertus);
  • siekti neįgalumo kortelių pripažinimo visoje ES, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos dirbti, gyventi arba keliauti ES,
  • parengti balsavimo patalpų ir kampanijų medžiagos prieinamumo standartus,
  • atsižvelgti į neįgaliųjų teises vykdant išorės vystymo programas ir santykiuose su ES šalims kandidatėms.

Komisija taip pat svarstys, ar siūlyti "Europos aktą dėl prieinamumo", kuriuo būtų nustatyti produktų, paslaugų ir viešųjų pastatų ES standartai. Jį priėmus, pavyzdžiui, pagalbinių priemonių, tokių kaip neįgaliųjų vežimėliai arba didelių rašmenų klaviatūros, gamintojams būtų lengviau prekiauti kitose šalyse ir dėl to sumažėtų išlaidos.

Skatinti prieinamumą svarbu kuriant lygių galimybių visiems Europos Sąjungoje kultūrą, tačiau tai naudinga ir visai ekonomikai. Augant sektoriams, kuriuose investuojama į prieinamus produktus ir paslaugas, bus paskatintas inovacijų diegimas ir kuriamos darbo vietos.

Plačiau apie neįgalumo politiką

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos