Navigációs útvonal

Akadálymentesítés minden szinten - 15/11/2010

Kerekes székben ülő lány © EU

Az EU tíz évre szóló stratégiát dolgozott ki abból a célból, hogy a fogyatékkal élők Unió-szerte minden területen könnyebben vehessenek részt az európai társadalmak életében.

Az Európai Unióban mintegy 80 millió ember él enyhébb vagy súlyosabb fokú fogyatékossággal. Számukra komoly veszélyt jelent a társadalmi kirekesztődés, mivel a mindennapi életben - így például munkába vagy iskolába menet - számos fizikai akadályt kell leküzdeniük. A fogyatékossággal élők körében alacsonyabb a foglalkoztatottság és az iskolázottság szintje, a szegények aránya pedig 70%-kal nagyobb az átlagosnál.

Az európai fogyatékosügyi stratégia DeutschEnglishfrançais arra irányul, hogy fogyatékos embertársaink érvényt tudjanak szerezni az őket uniós polgárként megillető jogoknak, és könnyebbé váljon számukra a mindennapi élet.

A végrehajtás során az EU finanszírozást biztosít majd az említett célokra, bővíti a lakosság témával kapcsolatos ismereteit, és arra ösztönzi a tagállamok kormányait, dolgozzanak közös erővel a társadalmi befogadást hátráltató akadályok elhárításán.

Ezáltal az EU eleget tesz majd a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből English fakadó kötelezettségének is. Az egyezményt 2007-ben írta alá, tagállamaival közösen.

A stratégia az első öt év során azt hivatott elősegíteni, hogy:

  • szakpolitikai alkotómunka induljon a befogadó, magas színvonalú oktatás térnyerésének ösztönzése céljából;
  • a "Szegénység elleni európai platform" elnevezésű kezdeményezésben kiemelt figyelmet kapjon a fogyatékkal élők ügye (a platform lehetővé teszi, hogy a téma szakértői tapasztalatot cserélhessenek egymással, és átvehessék a másutt bevált módszereket);
  • mihamarabb megvalósuljon a fogyatékkal élők számára kiállított igazolványok kölcsönös elismerése az EU egész területén annak érdekében, hogy a más uniós tagállamba utazó, illetve ott munkát vállaló vagy letelepedő fogyatékos polgárok egészséges embertársaikkal egyenlő elbánásban részesüljenek;
  • akadálymentesítési szabványok jöjjenek létre a szavazóhelyiségek és a kampányanyagok vonatkozásában;
  • a fogyatékossággal élők jogai megfelelő figyelmet kapjanak a külső fejlesztési programok kidolgozása során és a tagjelölt országok viszonylatában.

Az Európai Bizottság a fentieken túlmenően azt tervezi, hogy európai akadálymentesítési intézkedéscsomagot dolgoz ki és terjeszt elő. Az intézkedések végrehajtása esetén a jövőben uniós szintű szabványok vonatkoznak majd a termékek, a szolgáltatások és a középületek akadálymentesítésére. Így a fogyatékkal élők által használt segédeszközöket, pl. kerekes széket és nagygombos billentyűzetet gyártó cégek is könnyebben tudnak majd határokon átívelő kereskedelmet folytatni, ez pedig a költségek csökkenését eredményezi.

Az akadálymentesítés fontos részét képezi az általános esélyegyenlőség uniós szintű megteremtésére irányuló törekvésnek, de minden valószínűség szerint a gazdaság egésze számára is előnyösnek bizonyul majd. A fogyatékkal élők számára hozzáférhető termékekbe és szolgáltatásokba pénzt beruházó ágazatok támogatása lendületet ad majd az innovációnak és a munkahelyteremtésnek.

További információk a fogyatékkal élőkre vonatkozó uniós szakpolitikákról

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek