Cosán nascleanúna

Bacainní do dhaoine faoi mhíchumas a dhíchur - 15/11/2010

Cailín ar chathaoir rothaí © AE

Straitéis deich mbliana do dhaoine faoi mhíchumas ionas go mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh i ngach gné den saol laethúil ar fud na hEorpa.

Tá míchumas, bíodh sé trom nó éadrom, ag timpeall 80 milliún daoine a bhfuil cónaí orthu san AE. Bíonn siad i mbaol eisiaimh shóisialta de thoradh na mbacainní fisiceacha a bhíonn os a gcomhair, ar nós dul ar ar scoil nó ag obair. De dheasca leibhéil oideachais agus fhostaíochta níos ísle, bíonn ráta bochtanais 70% níos airde ná an meán ag lucht an mhíchumais.

Tá sí mar aidhm ag Straitéis Mhíchumais na hEorpa DeutschEnglishfrançais saol laethúil na ndaoine faoi mhíchumas a fheabhsú do dtí leibhéal gach duine eile - agus feidhm a bhaint as a gcearta mar shaoránaigh de chuid an AE.

Déanfaidh sí rochtain ar mhaoiniú an AE a chinntiú, feasacht phoiblí faoi mhíchumas a mhúscailt, agus rialtais na mballstát a spreagadh le hoibriú le chéile chun deireadh a chur le bacainní ar an gcuimsiú.

Comhlíonfaidh sí tiomantas an AE do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta na nDaoine faoi Mhíchumas English chomh maith, a shínigh an tAontas agus a bhallstáit in 2007.

Ar spriocanna na straitéise don chéad chúig bliana, áirítear:

  • beartais a chruthú d'oideachas cuimsitheach ardchaighdeáin
  • a chinntiú go mbeidh fócas speisialta ar dhaoine faoi mhíchumas in Ardán na hEorpa In Aghaidh an Bhochtanais Tugann an fóram saineolaithe le chéile a roinneann dea-chleachtais agus taithí
  • ag oibriú i dtreo cartaí míchumais a aithint ar fud an AE chun comhchoinníollacha a chinntiú in obair, in maireachtáil nó i dtaisteal san Aontas
  • caighdeáin inrochtaineachta d'áitribh vótála agus d'ábhair feachtais a fhorbairt
  • cearta na ndaoine faoi mhíchumas a chur san áireamh i gcláir forbartha seachtracha agus do na thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san AE.

Pléifidh an Coimisiún "Acht Inrochtaineachta Eorpach" a mholadh, a chuirfeadh caighdeáin AE do tháirgí, do sheirbhísí agus d'fhoirgnimh phoiblí i gcrích. Mar shampla, dhéanfadh sé níos éasca é do mhonaróirí gléasanna oiriúnaitheacha ar nós cathaoireacha rothaí nó méarchláir le cló mór trádáil thar teorainneacha, rud a laghdódh costais.

Cuid thábhachtach de chruthú cultúir comhdheiseanna do gach duine san AE is ea inrochtaineacht a chur chun cinn. Ach bhainfeadh an geilleagar iomlán tairbhe aisti chomh maith. Déanfaidh neartú na dtionscal a infheistíonn i seirbhísí agus i dtáirgí inrochtana nuáil a chothú agus poist a chruthú.

Breis faoi bheartais mhíchumais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links