Navigointipolku

Esteetön Eurooppa - 15/11/2010

Tyttö pyörätuolissa © EU

Kymmenvuotisstrategialla pyritään parantamaan vammaisten mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti jokapäiväiseen elämään EU:ssa.

Noin 80 miljoonalla eurooppalaisella on jonkinasteinen vamma. Heitä uhkaa syrjäytyminen, sillä fyysiset esteet vaikeuttavat heidän pääsyään kouluun tai töihin. Alhaisemman koulutustason ja työnsaantivaikeuksien vuoksi vammaisten köyhyysaste on 70 % keskimääräistä korkeampi.

Euroopan vammaisstrategialla DeutschEnglishfrançais pyritään siihen, että vammaiset voisivat elää kuten muutkin - ja hyödyntää täysipainoisesti oikeuksiaan EU-kansalaisina.

Strategialla varmistetaan EU-rahoituksen saatavuus, lisätään tietoisuutta vammaisasioista ja kannustetaan EU-maita työskentelemään yhdessä vammaisten osallistumista hankaloittavien esteiden poistamiseksi.

Samalla EU täyttää vammaisten oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen English sisältyviä velvoitteitaan. EU ja sen jäsenmaat allekirjoittivat yleissopimuksen vuonna 2007.

Ensimmäisten viiden vuoden kuluessa

  • kehitetään poliittisia toimia korkeatasoisen ja osallistumaan kannustavan koulutuksen edistämiseksi
  • varmistetaan, että Euroopan köyhyysfoorumilla annetaan erityistä painoa vammaisten tilanteelle. Foorumilla asiantuntijat vaihtavat kokemuksia ja vertailevat parhaita käytäntöjä keskenään.
  • työskennellään vammaisten kansallisten pysäköintilupien vastavuoroisen tunnustamisen puolesta kaikkialla EU:ssa. Näin varmistetaan unionin alueella asuvien, työskentelevien ja matkailevien vammaisten tasapuolinen kohtelu.
  • laaditaan standardit äänestyspaikkojen esteettömyyden ja vaalimainonnan luettavuuden parantamiseksi
  • otetaan vammaisten oikeudet huomioon kehitysyhteistyössä ja EU:n ehdokasmaille suunnatuissa ohjelmissa.

Komissio suunnittelee myös saavutettavuutta koskevaa säädösaloitetta, jossa asetettaisiin EU-standardit tuotteille, palveluille ja julkisille rakennuksille. Sen ansiosta erilaisten apuvälineiden valmistajien olisi helpompi myydä esimerkiksi pyörätuolejaan tai erikoisnäppäimistöjään myös muihin EU-maihin, jolloin niiden kustannukset laskisivat.

Saavutettavuuden ja esteettömyyden edistäminen on tärkeä osa kaikkien EU-kansalaisten tasavertaisten mahdollisuuksien kehittämistä. Se hyödyttää myös EU:n taloutta. Esteettömiä tuotteita ja palveluja tarjoavien toimialojen suosiminen kannustaa innovaatioihin ja luo uusia työpaikkoja.

Lisätietoa vammaispolitiikasta

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä