Navigatsioonitee

Takistuste kõrvaldamine puuetega inimeste eest - 15/11/2010

Tüdruk ratastoolis © EL

Kümne aastane strateegia puuetega inimestele, et nad saaksid täiel määral osaleda igapäevases elus kogu ELis.

Ligikaudu 80 miljonil ELis elaval inimesel on mõni puue (kerge kuni raske). Nende ees seisvad füüsilised takistused juurdepääsul kooli või töökohta teevad neid haavatavaks seoses sotsiaalse tõrjutusega. Madalam tööhõive ja haridustase tähendavad seda, et vaesuse osakaal puuetega inimeste seas on 70% keskmisest kõrgem.

Euroopa puuetega inimeste strateegia DeutschEnglishfrançais eesmärgiks on võimaldada puuetega inimestel lihtsamini igapäevatoimetustega hakkama saada ja kasutada oma õigusi ELi kodanikuna.

Strateegiaga kindlustatakse juurdepääs ELi rahastamisele, tõstetakse üldsuse teadlikkust puuetest ja julgustatakse liikmesriikide valitsusi tegema koostööd, et kõrvaldada kaasatust takistavaid tõkkeid.

Samuti on see tõenduseks ELi pühendumusest ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile English, mis allkirjastati ELi ja liikmesriikide poolt 2007. aastal.

Strateegia esimese viie aasta eesmärkide hulka kuulub:

  • kavandada kaasav ja kvaliteetne hariduspoliitika
  • kindlustada see, et Euroopa vaesusevastase võitluse platvorm hõlmaks ka puuetega inimesi. Foorum toob kokku eksperdid, kes jagavad häid tavasid ja kogemusi
  • töötada puuet tõendava dokumendi tunnustamise nimel kogu ELis, et tagada võrdne kohtlemine ELis töötades, elades või reisides
  • koostada hääletuskohtadele ja kampaaniamaterjalidele juurdepääsu käsitlevad nõuded
  • arvestada puuetega inimeste õigusi EList väljaspool läbiviidavate arenguprogrammide ja ELi kandidaatriikide puhul.

Komisjon võtab arvesse ka "Euroopa juurdepääsetavuse akti", millega kehtestataks ELi standardid toodetele, teenustele ja avalikele hoonetele. Näiteks teeks see piiriülese kaubanduse lihtsamaks selliste abivahendite nagu ratastoolid või suure trükiga klaviatuurid tootjatele ning vähendaks ka tootmiskulusid.

Juurdepääsetavuse edendamine on oluline võrdsete õiguste kultuuri loomisel ELis. Sellest on kasu ka majandusele tervikuna. Juurdepääsu tagavatesse toodetesse ja teenustesse investeerivate tööstusharude toetamine edendab uuendusi ja loob töökohti.

Loe täiendavalt puuetega inimesi käsitleva poliitika kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad