Sti

Barriererne ned for handicappede - 15/11/2010

Pige i kørestol © EU

10-årsstrategi vil inddrage handicappede i alle dagligdagens aktiviteter i hele EU.

I EU lever omkring 80 millioner mennesker med mere eller mindre alvorlige handicap. De fysiske hindringer, de løber ind i, f.eks. at få adgang til en skole eller en arbejdsplads, gør dem sårbare for social udstødelse. Færre handicappede får job eller en god uddannelse. Derfor er 70 % flere af dem ramt af fattigdom.

EU's handicapstrategi DeutschEnglishfrançais skal gøre det lettere for handicappede at klare dagligdagen ligesom alle andre - og udnytte deres rettigheder som EU-borgere.

Den vil sikre dem adgang til EU-støtte, øge befolkningens kendskab til handicap og tilskynde EU-landene til at gå sammen om at rive de barrierer ned, de handicappede løber ind i.

Den vil desuden opfylde EU's tilsagn om at efterleve FN's konvention om handicappedes rettigheder English, som EU og medlemslandene underskrev i 2007.

I de første fem år tager strategien blandt andet sigte på:

  • at udarbejde en politik for inklusive kvalitetsuddannelser
  • at sikre, at den europæiske platform mod fattigdom i særlig grad fokuserer på handicappede. I dette forum får eksperter lejlighed til at udveksle bedste praksis og erfaringer
  • at arbejde for anerkendelse af handicapkort i hele EU for at sikre ligestilling med hensyn til arbejde, boliger og rejser
  • at udvikle standarder for adgang til valglokaler og valgkampagnemateriale
  • at tage hensyn til handicappedes rettigheder i eksterne udviklingsprogrammer og programmer i kandidatlandene.

Kommissionen overvejer desuden et forslag til et europæisk initiativ om tilgængelighed med EU-standarder for varer, tjenesteydelser og offentlige bygninger. Det vil f.eks. gøre det lettere for producenter af hjælpeanordninger som kørestole eller tastaturer med store taster at drive virksomhed på tværs af grænserne og dermed begrænse omkostningerne.

At give handicappede bedre adgang er et vigtigt led i at skabe en kultur med lige muligheder for alle i EU. Det er samtidig til gavn for økonomien under et. Ved at sætte skub i brancher, der investerer i tilgængelige varer og tjenesteydelser, skaber vi mere innovation og flere arbejdspladser.

Mere om handicappolitikken

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links