Cesta

EU pokračuje v úsilí při odstraňování bariér, se kterými se potýkají postižení - 15/11/2010

Dívka na invalidním vozíku © EU

Cílem této strategie EU na příští desetiletí je, aby se postižení mohli ve všech ohledech zapojit do kažodenního života.

V Evropské unii trpí lehčí nebo těžší formou postižení kolem 80 milionů osob. Fyzické překážky, které musí každý den překonávat - například špatná přístupnost školních nebo úředních budov - často zapříčiňují jejich sociální vyloučení. Nižší míra zaměstnanosti a nižší dosažené vzdělání způsobují, že u postižených je chudoba o 70 % vyšší než je průměr.

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením DeutschEnglishfrançais chce postiženým umožnit, aby mohli v každodenním životě fungovat jako všichni ostatní a využívat veškerých práv, která jim EU přiznává.

Strategie má zajistit přístup k finančním prostředkům EU, zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice a vybídnout členské státy ke spolupráci při odstraňování bariér bránících sociálnímu začlenění postižených.

Také se v jejím rámci realizuje závazek z Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením English, který Unie a všechny její členské státy učinily v roce 2007.

V průběhu prvních pěti let by se měly splnit tyto konkrétní cíle:

  • připravit kvalitní inkluzívní vzdělávací politiku
  • zajistit, aby Evropská platforma pro boj proti chudobě brala zvláštní zřetel na postižené. Toto forum umožní expertům výměnu zkušeností a osvědčených metod.
  • spoluprací prosadit uznávání průkazů osob se zdravotním postižením, které jim v celé EU zaručí rovné podmínky v práci, životě i na cestách
  • vytvořit normy přístupnosti pro volební prostory a materiál pro propagační kampaně
  • zohlednit práva postižených v programech vnější činnosti, rozšiřování EU a v programech sousedství a rozvoje.

Evropská komise též zváží předložení návrhu "Evropského aktu přístupnosti", ve kterém by byly zakotveny normy pro výrobky, služby a přístupnost veřejných budov. Zlevnily by se například takové pomůcky, jako jsou invalidní vozíky nebo klávesnice s přizpůsobenými klávesami, protože by se díky přeshraničnímu prodeji snížily náklady na jejich výrobu.

Podpora přístupnosti je významným prvkem při budování kultury rovných příležitostí a slouží též ekonomice jako celku. Pobídka pro odvětví, která investují do výrobků a služeb pro postižené, napomůže též inovacím a tvorbě pracovních míst.

Další informace o politice EU týkající se postižených

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy