Sökväg

Starkare skydd för ditt privatliv - 05/11/2010

Dator och tangentbord © EU

Kommissionen föreslår en ny strategi som ska ge dig större kontroll över hur dina personuppgifter samlas in och används.

I vår digitala och globaliserade värld har det blivit allt svårare att behålla privatlivet för sig själv. Att handla på nätet och dela foton och andra privata uppgifter på nätmötesplatser som Facebook har blivit en del av vår vardag.

EU:s regler för skydd av personuppgifter är bland de strängaste i världen. Men de måste ändå uppdateras för att följa med den nya tekniken och spegla våra ändrade levnadsvanor. En ny strategi för skydd av personuppgifter Englishfrançais ska se till att vi känner till vad som händer med den information som vi lämnar ut till företag, myndigheter och nätmötesplatser.

De som lagrar personuppgifter, till exempel Internetleverantörer och sökmotorer, ska redovisa vem som samlar in uppgifterna och varför.

Ett annat förslag gäller "rätten till radering". Det innebär att du ska kunna begära att dina uppgifter tas bort permanent när de väl har tjänat sitt ursprungliga syfte.

För närvarande är det bara telekomföretag som måste informera sina kunder om någon får otillbörlig tillgång till deras personuppgifter. Man föreslår nu att kravet även ska gälla andra sektorer, som finansbranschen.

Företagen ska bara få skicka personuppgifter utanför EU om mottagaren är i ett land som erbjuder motsvarande skydd för personuppgifter.

Personuppgifter som förvaras hos polis och domstolar ska också skyddas. Nationella tillsynsmyndigheter ska få en starkare roll och bör samarbeta närmare för att förebygga missbruk.

Strategin ska också befästa en samsyn i hela EU. Eftersom länderna inte tillämpar de nuvarande reglerna konsekvent är det svårt att veta vilken lag som gäller i vilket fall. Om det innebär att det legitima fria flödet av information stoppas, kan det utgöra ett hinder för affärer. Enligt de nya reglerna ska multinationella företag bara behöva förhålla sig till en uppsättning regler.

Fram till den 15 januari har du möjlighet att tycka till English om strategin. Kommissionen kommer sedan att använda dina synpunkter till ett lagförslag 2011.

Läs mer om skyddet av personuppgifter English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar