Navigacijska pot

Varstvo osebnih podatkov v digitalni dobi - 05/11/2010

Računalnik in tipkovnica © EU

Posameznikom večji nadzor nad zbiranjem in uporabo osebnih podatkov.

V dobi interneta in globalizacije je osebne podatke čedalje težje varovati. Spletni nakupi in izmenjava fotografij in informacij na spletnih socialnih mrežah, kot je Facebook, so postali del našega življenja.

Čeprav so veljavni predpisi EU o varstvu osebnih podatkov med najstrožjimi na svetu, jih je treba zaradi sprememb, ki jih prinašajo nove tehnologije in nov način življenja, posodobiti. Z novo strategijo za varstvo podatkov Englishfrançais želi Evropska komisija ljudi ozavestiti o tem, kaj se dogaja s podatki, ki jih posredujejo podjetjem, javnim organom in spletnim socialnim mrežam.

Imetniki informacij, denimo punudniki interneta ali iskalniki, bodo morali razkriti, kdo zbira podatke in zakaj.

Ljudem bodo tudi imeli "pravico do pozabe", saj bodo lahko zahtevali izbris svojih podatkov, kadar ti ne bodo več potrebni.

Trenutno so samo telekomunikacijska podjetja dolžna stranke obvestiti o nezakonitem dostopu do njihovih osebnih podatkov. Evropska komisija predlaga razširitev te zahteve tudi na druge panoge, denimo finančni sektor.

Podjetja bodo lahko posredovala osebne podatke samo v tiste države zunaj EU, ki zagotavljajo podobno raven varstva osebnih podatkov.

Zaščiteni bodo tudi osebni podatki, s katerimi razpolagajo policijski in pravosodni organi. Vloga nacionalnih organov za varstvo podatkov se bo okrepila. Komisija jih bo tudi spodbujala k tesnejšemu sodelovanju za preprečitev zlorab.

Prizadevala si bo tudi za utrditev skupnega pristopa po vsej EU. Države ne uporabljajo dosledno veljavnih pravil, zato ni vedno jasno, kateri predpis velja v določenih okoliščinah. To zavira zakonit pretok informacij in ovira poslovanje. Po novih pravilih bodo za nadnacionalna podjetja veljali enotni predpisi.

Svoje mnenje in pripombe English o strategiji nam lahko sporočite do 15. januarja 2011. Komisija bo na podlagi zbranih informacij leta 2011 pripravila zakonodajni predlog.

Več o varstvu podatkov English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave