Navigačný riadok

Ochrana súkromia v digitálnom veku - 05/11/2010

Počítač a klávesnica © EU

Európska komisia navrhuje opatrenia na posilnenie práv jednotlivcov v oblasti zberu a používania osobných údajov.

V ére internetu a globalizácie je stále ťažšie zachovať si nedotknutosť osobných údajov. Nakupovanie na internete alebo zdieľanie fotiek či osobných údajov na sociálnych sieťach, ako je napr. Facebook, sa stalo každodennou súčasťou našich životov.

Napriek tomu, že platné právne predpisy EÚ v oblasti ochrany osobných údajov sú jedny z najprísnejších na svete, je potrebné ich aktualizovať, aby lepšie zodpovedali technologickým zmenám a súčasnému spôsobu života. Cieľom novej stratégie na ochranu údajov Englishfrançais je zabezpečiť, aby jednotlivci mali informácie o tom, čo sa deje s údajmi, ktoré poskytnú spoločnostiam, orgánom verejnej správy, alebo ktoré zverejnia na sociálnych sieťach.

Poskytovatelia internetových služieb a prevádzkovatelia vyhľadávačov budú musieť zverejniť, kto a na aký účel zbiera osobné údaje.

V stratégii sa navrhuje zavedenie konceptu "práva byť zabudnutý" - inými slovami, možnosť požiadať o trvalé vymazanie údajov, ktoré už neslúžia svojmu pôvodnému účelu.

V súčasnosti majú povinnosť informovať svojich zákazníkov o prípadnom nelegálnom prístupe k ich osobným údajom iba telekomunikačné spoločnosti. V novej stratégii by sa táto povinnosť rozšírila aj na iné sektory, ako je napr. finančný sektor.

Spoločnosti by mohli posielať osobné údaje do krajín mimo EÚ iba za podmienky, že daná krajina poskytuje rovnakú mieru ochrany údajov.

Rovnako by sa zvýšila úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa poskytujú policajným a justičným orgánom. Vnútroštátne regulačné orgány na ochranu údajov by získali viac právomocí a posilnila by sa ich spolupráca v oblasti boja proti možnému zneužitiu osobných údajov.

Cieľom stratégie je zaviesť spoločný prístup k uvedenej problematike v celej EÚ. Medzi jednotlivými krajinami existujú rozdiely v implementácii súčasných predpisov, v dôsledku čoho často nie je jasné, ktorý právny predpis je potrebné uplatniť za daných podmienok. To môže mať za následok vytváranie prekážok obchodu a voľného pohybu informácií. Vďaka novému legislatívnemu rámcu by nadnárodné spoločnosti museli dodržiavať iba jeden súbor pravidiel.

Verejnosť sa k návrhu novej stratégie môže vyjadriť English do 15. januára 2011. Komisia využije príspevky z tejto konzultácie na prípravu právnych predpisov, ktoré predloží budúci rok.

Viac o ochrane údajov English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy