Navigācijas ceļš

Privātās dzīves aizsardzība digitālajā laikmetā - 05/11/2010

Dators un klaviatūra © ES

Priekšlikumi, kuru mērķis ir patērētājiem dot plašākas iespējas ietekmēt to, kā vāc un izmanto viņu personas datus.

Interneta un globalizācijas laikmetā ir arvien grūtāk garantēt personas datu aizsardzību. Iepirkšanās internetā vai fotoattēlu un privātas informācijas apmaiņa sociālo kontaktu vietnēs, tādās kā "Facebook", ir mūsu ikdienas dzīves daļa.

Kaut arī pašreizējie ES noteikumi par personas datu aizsardzību ir vieni stingrākajiem visā pasaulē, tie ir jāatjaunina, lai pielāgotos tehnikas attīstībai un mūsu dzīvesveidam. Jaunās datu aizsardzības stratēģijas Englishfrançais mērķis ir gādāt, lai cilvēki zinātu, kas notiek ar informāciju, kuru viņi paziņo uzņēmumiem, valsts iestādēm un sociālo kontaktu tīmekļa vietnēm.

Personas datu glabātājiem, piemēram, interneta pakalpojumu sniedzējiem un meklētājprogrammām, būs jānorāda, kurš vāc šos datus un kādiem mērķiem.

Stratēģija ieviesīs jaunu principu — "tiesības būt aizmirstam" —, saskaņā ar kuru varēs prasīt, lai datus izdzēš, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi.

Pašlaik tikai telekomunikāciju uzņēmumiem ir jāziņo patērētājiem, ja kāds nelikumīgi piekļuvis viņu personas datiem. Stratēģija attiecinās šo prasību uz citām nozarēm, tādām kā finanšu nozare.

Uzņēmumi varēs nosūtīt personas datus ārpus ES tikai tad, ja saņēmējs būs valstī, kas nodrošina līdzīga līmeņa datu aizsardzību.

Aizsargājami būs arī policijas un tiesībsargājošo iestāžu rīcībā esošie dati. Datu aizsardzības regulatorus dalībvalstīs nostiprinās un mudinās uz ciešāku sadarbību, lai nepieļautu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Stratēģijas mērķis ir arī ieviest vienotu pieeju visā ES. Situācijā, kad pašreiz spēkā esošos noteikumus nepiemēro vienādi visās dalībvalstīs, dažreiz nav skaidrs, kuri tiesību akti būtu jāpiemēro konkrētā situācijā. Traucējot brīvai informācijas apritei, šī problēma var būt par šķērsli tirdzniecībā. Saskaņā ar pārskatītajiem noteikumiem starptautiskajiem uzņēmumiem būs jāievēro tikai viens noteikumu kopums.

Līdz 15. janvārim varat paust savu viedokli English par stratēģiju. Komentārus ņems vērā ierosinātajā tiesību aktā, ko iecerēts pieņemt 2011. gadā.

Vairāk par datu aizsardzību English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites