Cosán nascleanúna

Príobháideacht a chosaint sa ré dhigiteach - 05/11/2010

Ríomhaire agus méarchlár © AE

Pleananna chun níos mó cumhachta a thabhairt do thomhaltóirí maidir le conas a úsáidtear agus a bhailítear faisnéis phearsanta.

In aois an idirlín agus an domhandaithe, is deacra do chuid sonraí pearsanta a choimeád príobháideach. Tá siopadóireacht ar líne nó grianghraif a roinnt agus faisnéis phearsanta ar shuímh líonraíochta shóisialta ar nós Facebook mar chuid den saol laethúil anois.

Cé go bhfuil rialacha an AE faoi fhaisnéis phearsanta a chosaint i measc na rialacha is treise ar domhan, caithfear iad a nuashonrú chun athruithe i dteicneolaíocht agus sa bhealach a mhairimid a léiriú. Tá sé mar aidhm ag straitéis nua cosanta sonraí Englishfrançais a chinntiú go mbíonn daoine eolach ar a dtarlaíonn don fhaisnéis a roinneann siad le cuideachtaí, le húdaráis phoiblí agus le suímh líonraíochta shóisialta.

Chaithfeadh sealbhóirí faisnéise pearsanta, ar nós soláthraithe seirbhísí idirlín agus innill chuardaigh, a léiriú cé a bhaileodh na sonraí agus cad chuige a bhaileofaí iad.

Tabharfaidh an straitéis isteach an coincheap "an ceart go ndéanfaí dearmad ort" - a iarraidh go scriosfaí do chuid sonraí go hiomlán nuair a chomhlíonann siad a mbunaidhm.

Faoi láthair, ní chaithfidh ach cuideachtaí teileachumarsáide a dtomhaltóirí a chur ar an eolas má théitear isteach ina gcuid sonraí pearsanta go neamhdhleathach. Leathnódh an straitéis an riachtanas sin go hearnálacha eile, ar nós tionscal an airgeadais.

Ní bheadh cuideachtaí in ann faisnéis phearsanta a sheoladh lasmuigh den AE ach amháin dá mbeadh an faighteoir i dtír a thairgfeadh an leibhéal céanna cosanta sonraí.

Bheadh faisnéis phearsanta a choimeádann na póilíní agus na húdaráis cheartais choiriúil cosanta chomh maith. Threiseofaí rialtóirí náisiúnta maidir le cosaint sonraí agus mheallfaí iad chun oibriú níos dlúithe le chéile chun mí-úsáidí a sheachaint.

Tá sé mar aidhm ag an straitéis comh-chur chuige a chur i bhfeidhm ar fud an AE. Ní chuireann tíortha na rialacha i bhfeidhm go comhsheasmhach, dá thoradh sin ní léir cé na dlíthe a fheidhmíonn i gcúinsí éagsúla. Is féidir leis sin a bheith ina bhac ar ghnó a dhéanamh nuair a chuireann sé srian ar ghluaiseacht faisnéise dlisteanaí. Faoin dlí athbhreithnithe, ní chaithfeadh cuideachtaí ilnáisiúnta ach plé le sraith rialacha amháin.

Tá go dtí an 15 Eanáir agat chun do smaointí a roinnt English faoin straitéis. Beidh tionchar ag na barúlacha sin ar an reachtaíocht a mholfar, a bhfuiltear ag súil léi in 2011.

Breis faoi chosaint sonraí English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links