Navigointipolku

EU haluaa varmistaa yksityisyyden suojan digitaaliaikana - 05/11/2010

Tietokoneen näppäimistö © EU

EU esittää uutta tietosuojastrategiaa, jonka ansiosta kansalaiset voisivat entistä paremmin valvoa henkilötietojensa keräämistä ja käyttöä.

Globalisaation ja internetin aikakaudella on yhä vaikeampi suojata omat henkilötietonsa. Verkko-ostokset sekä valokuvien julkaiseminen ja omien tietojen jakaminen Facebookin kaltaisilla verkkoyhteisösivustoilla ovat osa arkeamme.

EU:n nykyiset säännöt henkilötietojen suojaamisesta ovat maailman tiukimpien joukossa. Niitä on kuitenkin ajantasaistettava, jotta tekninen kehitys ja ihmisten arkielämän muuttuminen voidaan ottaa huomioon. Uudella tietosuojastrategialla Englishfrançais pyritään varmistamaan, että kansalaiset tietävät, miten heidän yrityksille, viranomaisille ja sosiaalisten verkkosivustojen ylläpitäjille antamiaan tietoja käytetään.

Henkilötietojen kerääjien, kuten internetpalvelujen tarjoajien tai hakukoneiden ylläpitäjien, olisi vastedes ilmoitettava, kuka tietoja kerää ja mihin tarkoitukseen.

Strategian uutuutena on kansalaisten oikeus "tulla unohdetuiksi". Näin he voisivat pyytää henkilötietojensa poistamista sitten kun niitä ei enää tarvita.

Nykyisin vain televiestintäyhtiöiden on ilmoitettava asiakkailleen, jos heidän henkilötietoihinsa on kajottu laittomasti. Strategian mukaan ilmoitusvelvollisuus laajennetaan myös muille aloille, ja se koskee tulevaisuudessa esimerkiksi rahoituslaitoksia.

Yritykset voisivat siirtää henkilötietoja EU:n ulkopuolelle ainoastaan silloin, jos tietosuoja vastaanottajamaassa on EU:n tasoa.

Ehdotuksen mukaan myös poliisi- ja oikeudellisten viranomaisten hallussa olevat henkilötiedot suojataan entistä paremmin. Kansallisten tietosuojaviranomaisten asemaa vahvistetaan ja niitä kannustetaan läheisempään yhteistyöhön väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Strategiassa pyritään siihen, että tietosuojasääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti koko EU:ssa. Nykyisin EU-maat eivät sovella sääntöjä yhdenmukaisesti, mikä aiheuttaa usein oikeudellista epävarmuutta. Tämä estää laillisesti siirrettävien tietojen vapaata liikkuvuutta ja näin esimerkiksi liiketoiminnan sujuvaa harjoittamista. Lainsäädännön uudistamisen jälkeen monikansallisten yritysten olisi sovellettava vain yhtä säännöstöä.

Uutta tietosuojastrategiaa voi kommentoida English 15.1.2011 asti. Kommentit otetaan huomioon lakiehdotuksissa, jotka on määrä antaa vuonna 2011.

Lisätietoa tietosuojasäännöistä English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä