Navigatsioonitee

Eraelu puutumatus digitaalajastul - 05/11/2010

Arvuti ning klaviatuur © EL

Kavad, mille kohaselt antaks tarbijatele suurem kontroll selle üle, kuidas isikuandmeid kogutakse ning neid kasutatakse.

Interneti- ja üleilmastumise ajastul on üha raskem hoida oma isikuandmeid privaatsetena. Internetipoest ostmine või fotode ning isikliku teabe jagamine sellistes sotsiaalse suhtlemise võrgustikes nagu näiteks Facebook, on muutunud osaks meie igapäevaelust.

Kuigi ELi isikuandmete kaitset käsitlevad eeskirjad on ühed rangeimad maailmas, tuleb neid ajakohastada, et võtta arvesse tehnoloogia arengut ning meie eluviisi. Uue isikandmete kaitse strateegia Englishfrançais eesmärk on tagada, et inimesed oleksid teadlikud sellest, mis saab teabest, mida nad jagavad ettevõtetele, ametiasutustele ning sotsiaalvõrgustikes.

Isikuandmete haldajad, näiteks internetiteenuste pakkujad või otsingumootorid, peavad avalikustama, kes kogub teavet ning millisel eesmärgil.

Strateegiaga võetakse kasutusele uus kontseptsioon - "õigus saada unustatud", mille puhul inimesed saavad paluda oma andmete täielikku kustutamist nende sihtotstarbelise kasutamise järel.

Praegu peavad vaid telekommunikatsiooniettevõtted teavitama tarbijaid sellest, kui nende isikuandmetele on ebaseaduslikult juurde pääsetud. Strateegia raames laiendataks asjaomast nõuet ka muudesse sektoritesse (näiteks finantssektor).

Ettevõtted saaksid saata isikuandmeid väljaspoole ELi vaid juhul, kui andmete saaja asub riigis, milles on kehtestatud samaväärne isikuandmete kaitse tase.

Politsei- ning kriminaalõigusametite käsutuses olevad andmed oleksid asjaomase strateegia kohaselt samuti kaitstud. Riiklikke andmekaitseasutusi tugevdataks ning julgustataks nendevahelist tihedamat koostööd andmete kuritarvitamise ärahoidmise eesmärgil.

Strateegiaga soovitakse samuti luua alus ühisele lähenemisviisile kogu ELis. Kuna riigid ei kohalda praegu olemasolevaid eeskirju järjepidevalt, ei ole selge, millist seadust millistel juhtudel kohaldada. See võib takistada ettevõtlust, kuna õiguspärane teabevool on raskendatud. Läbivaadatud õigusakti kohaselt tekiks olukord, mille puhul mitmes riigis tegutsevad ettevõtted peavad järgima vaid ühte eeskirjade kogumikku.

Kuni 15. jaanuarini saate esitada oma arvamusi English strateegia kohta. Teie tähelepanekud võetakse kavandatavas õigusaktis arvesse. Õigusakt võetakse eeldatavasti vastu 2011. aastal.

Lugege täiendavalt isikuandmete kaitse kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad