Kruimelpad

Verankering van de EU-grondrechten - 19/10/2010

Vrouwe Justitia met de EU-vlag op de achtergrond © EU

Alle EU-landen moeten het Handvest van de grondrechten van de EU, waarin de burgerlijke, persoonlijke, economische en sociale rechten zijn verankerd, naleven.

Het handvest is gebaseerd op de universele rechten die in de grondwettelijke en juridische tradities van de EU-landen, de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, het Europese mensenrechtenverdrag en andere internationale mensenrechtenovereenkomsten zijn verankerd.

Het gaat over zaken die ons allen aangaan, zoals menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid. Behalve traditionele rechten, zoals gelijkheid van man en vrouw en de bescherming van het kind, zijn er ook moderne idealen in opgenomen, zoals gegevensbescherming, bio-ethiek en transparant bestuur.

De strategie Englishfrançais van de Commissie houdt in dat de EU-landen zich bij de toepassing van de EU-wetgeving aan het handvest moeten houden. Doet een land dit niet, dan riskeert het juridische stappen.

EU-beleidsmakers krijgen nu een checklist waarmee zij kunnen nagaan of een wetsvoorstel gevolgen heeft voor de fundamentele rechten van de burger.

Elk jaar zal een rapport worden opgesteld om na te gaan of iedereen zich aan het handvest houdt. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van informatie die door ngo's, mensenrechtenorganisaties, EU-instellingen, rechtbanken en nationale autoriteiten wordt verstrekt. Het eerste rapport moet in het voorjaar van 2011 het licht zien.

Bovendien wil de EU de gewone man duidelijk maken wat zijn rechten zijn en waar hij kan aankloppen voor hulp. Een nieuwe website, het "e-Justitieportaal", zal als eerste ankerplaats fungeren voor mensen met klachten in dit verband.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat in alle EU-wetgeving rekening wordt gehouden met de gemeenschappelijke grondrechten.

Het handvest dateert eigenlijk al van het jaar 2000, maar is pas in december 2009 met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon juridisch bindend geworden.

Meer over uw EU-rechten DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links