Navigācijas ceļš

ES pamattiesību garantēšana - 19/10/2010

Temīdas statuja un ES karogs fonā © ES

Stratēģiju, kā panākt, lai tiktu ievērota ES Pamattiesību harta, kurā noteiktas pilsoniskās, personiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, atbalsta visā ES.

Hartas danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska pamatā ir universālās tiesības, kas apliecinātas dalībvalstu konstitucionālajās un tiesību tradīcijās, ES Tiesas praksē, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un citos starptautiskos cilvēktiesību nolīgumos.

Mūs visus skar tajā aplūkotie jautājumi: cieņa, tiesiskums, brīvība un vienlīdzība. Papildus tradicionālajām tiesībām, piemēram, vīriešu un sieviešu līdztiesība un bērna aizsardzība, tajā iekļauti arī modernie ideāli, tādi kā datu aizsardzība, bioētika un caurskatāma publiskā pārvalde.

Komisijas stratēģijas Englishfrançais mērķis ir nodrošināt, lai bloka dalībvalstis, piemērojot ES tiesības, ņemtu vērā Hartu. Ja kāda dalībvalsts to pārkāptu, Komisija varētu ierosināt tiesvedību.

ES politikas veidotāju rīcībā turpmāk būs pārbaudes punktu saraksts, lai novērtētu, kā ierosinātie tiesību akti varētu ietekmēt iedzīvotāju pamattiesības.

Ikgadējos ziņojumos novērtēs stratēģijas īstenošanā panākto progresu un to, kā valstis ir ievērojušas Hartu. Šo ziņojumu pamatā būs informācija, ko sniegušas NVO, tiesību aģentūras, ES iestādes, tiesas un valstu iestādes. Pirmo ziņojumu iecerēts laist klajā 2011. gada pavasarī.

Svarīgi piebilst, ka ar stratēģiju plānots arī palīdzēt vienkāršajiem cilvēkiem saprast savas tiesības un to, kur var vērsties pēc palīdzības. Jaunajā e-tiesiskuma portālā iedzīvotāji varēs iesniegt sūdzības saistībā ar viņu tiesībām atbilstīgi ES likumdošanai.

Stratēģijas pamatmērķis ir visās bloka valstīs pieņemtu kopēju pamattiesību kultūra, kuras izveidi pamatā sekmējušas ES tiesības.

Par Hartu tika domāts jau 2000. gadā, tomēr juridiski saistoša tā ir tikai no 2009. gada, kad spēkā stājās Lisabonas līgums.

Vairāk par jūsu tiesībām atbilstīgi ES likumdošanai DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites