Naršymo kelias

Strategija, kaip puoselėti ES pagrindines teises - 19/10/2010

Temidės statula ES vėliavos fone © ES

ES pagrindinių teisių chartijos, į kurią įtrauktos pilietinės, asmens, ekonominės ir socialinės teisės, tvirto nuostatų laikymosi visoje ES užtikrinimo strategija.

ES pagrindinių teisių chartija danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska grindžiama visuotinėmis teisėmis, pastebėtomis valstybių narių konstitucijų ir teisinėse tradicijose, Europos Teisingumo Teismo praktikoje, Europos žmogaus teisių konvencijoje ir kituose tarptautiniuose žmogaus teisių susitarimuose.

Joje aptariamos visiems svarbios temos: orumas, teisingumas, laisvė ir lygybė. Be tradicinių teisių, tokių kaip vyrų ir moterų lygybė bei vaiko apsauga, įtraukta ir šiais laikais svarbių teisių, tokių kaip duomenų apsaugos, bioetikos ir skaidraus viešo administravimo.

Komisijos strategija Englishfrançais siekiama užtikrinti, kad taikydamos ES teisę ES valstybės narės laikytųsi Chartijos nuostatų. Valstybei narei jų nesilaikant Komisija galėtų imtis teisinių veiksmų.

Dabar ES politikos formuotojai turės pagal standartinius kriterijus įvertinti, kaip siūlomas teisės aktas galėtų paveikti piliečių pagrindines teises.

Bus rengiamos metinės ataskaitos, kuriose bus vertinama strategijos įgyvendinimo pažanga ir stebima, kaip Chartijos nuostatų laikomasi įvairiose šalyse. Ataskaitos bus grindžiamos NVO, teisių agentūrų, ES institucijų, teismų ir nacionalinių valdžios institucijų pateikta informacija. Pirmoji ataskaita turėtų būti pateikta 2011 m. pavasarį.

Kitas svarbus strategijos elementas - padėti visuomenei geriau suprasti savo teises ir pasirūpinti, kad piliečiai žinotų, kur kreiptis pagalbos šiais klausimais. Piliečių, turinčių su ES teisės aktais garantuojamomis teisėmis susijusių nusiskundimų, atspirties taškas bus naujas e. teisingumo portalas.

Bendras strategijos tikslas yra užtikrinti, kad taikant ES teisės aktus būtų sukurta visai ES bendrų pagrindinių teisių kultūra.

Chartijos užuomazgos atsirado 2000 m., bet teisiškai privaloma ji tapo tik 2009 m. gruodį, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

Daugiau apie ES teisės aktais užtikrinamas jūsų teises DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos