Navigointipolku

Perusoikeudet kunniaan - 19/10/2010

Oikeuden vaakaa kannatteleva naispatsas EU:n lipun edessä © EU

EU:n uudella strategialla varmistetaan, että perusoikeuskirjaan kirjattuja kansalaisten oikeuksia noudatetaan koko EU:ssa.

Euroopan unionin perusoikeuskirja pohjautuu yleismaailmallisiin oikeuksiin, jotka sisältyvät EU:n jäsenvaltioiden yhteisiin oikeus- ja perustuslakiperinteisiin, EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja muihin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Siihen on kirjattu yksilön- ja kansalaisoikeudet sekä kansalaisten poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet.

Perusoikeuskirjassa käsitellään ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta, vapautta ja tasa-arvoa, jotka kuuluvat kaikille kansalaisille. Se kattaa myös sellaisia ajankohtaisia aihepiirejä kuin tietosuoja, bioeettiset standardit ja hallinnon avoimuus.

Komissio on nyt laatinut uuden strategian Englishfrançais , jolla halutaan varmistaa, että perusoikeuskirjaa noudatetaan paitsi EU:n lainsäädännössä myös silloin, kun EU:n säädöksiä sovelletaan jäsenvaltioissa. Jos näin ei tapahdu, komissio voi ryhtyä oikeustoimiin.

EU-säädösten laatijat alkavat arvioida vakiomuotoisen tarkistuslistan avulla, miten uudet säännökset vaikuttavat kansalaisten perusoikeuksiin.

Uuden strategian toteutumista aletaan seurata vuosikertomuksissa, joissa tarkastellaan myös sitä, miten perusoikeuskirjaa noudatetaan eri maissa. Vuosiraportteja varten kerätään tietoja kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöiltä, EU:n toimielimiltä, tuomioistuimilta ja EU-maiden viranomaisilta. Ensimmäinen vuosikertomus on määrä julkaista keväällä 2011.

Komission strategian toisena tavoitteena on parantaa kansalaisten tietoa perusoikeuksista ja siitä, mistä saa apua, jos oikeuksia loukataan. Kansalaisten avuksi otetaan vuonna 2011 käyttöön uusi verkkosivusto - Euroopan oikeusportaali.

Strategialla pyritään viime kädessä edistämään kaikille EU-maille yhteisen "perusoikeuskulttuurin" syntymistä.

EU:n perusoikeuskirja hyväksyttiin alun perin vuonna 2000, mutta siitä tuli oikeudellisesti sitova vasta joulukuussa 2009, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan.

Tietoa EU-lainsäädännön mukaisista kansalaisen oikeuksista DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä