Navigatsioonitee

Kehtestatakse ELi põhiõigused - 19/10/2010

Õigusjumalanna kuju ELi lipu taustal © EC

Euroopa Liidu põhiõiguste harta kindlustamise strateegia, milles sõnastatakse kodaniku-, isiku-, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, kehtib kõikjal ELis.

Harta danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska põhineb üleüldistel õigustel, mis on sätestatud liikmesriikide konstitutsioonilistes ja õigustraditsioonides, Euroopa Kohtu lahendites, Euroopa Inimõiguste konventsioonis ja teistes rahvusvahelistes inimõigusi puudutavates lepetes.

Siia kuuluvad teemad, mis puudutavad meid kõiki: väärikus, õiglus, vabadus ja võrdsus. Peale traditsiooniliste õiguste - nagu võrdsus meeste ja naiste vahel ning lastekaitse - kuuluvad sellesse ka kaasaegsed ideaalid nagu andmekaitse, bioeetika ning läbipaistev avalik haldus.

Komisjoni strateegia Englishfrançais eesmärk on tagada, et kõik liikmesriigid järgiks hartat ELi õigust kohaldades. Kui liikmesriik ei järgi sätestatud õigusi, siis võib komisjon selle riigi suhtes rakendada õiguslikke meetmeid.

ELi poliitikakujundajatel saab nüüd olema vormikohane kontrollnimekiri, et hinnata kuidas kavandatud õigusakt võib mõjutada kodanike põhiõigusi.

Majandusaasta aruannetes tehakse kokkuvõte strateegia raames saavutatud edusammudest ja jälgitakse, kuidas liikmesriigid järgivad hartat. Aruanded hakkavad põhinema teabel, mis saadakse valitsusvälistelt organisatsioonidelt, õigustega tegelevatelt ametitelt, EL institutsioonidelt, kohtutelt ja riiklikelt ametiasutustelt. Esimese aruande tähtaeg on 2011. aasta kevadel.

Üheks strateegia oluliseks eesmärgiks on samuti aidata tavainimestel paremini aru saada nende õigustest ja sellest, kuhu abi saamiseks pöörduda. Uus veebisait - "e-õiguskeskkond" - saab olema kodanikele abiks, kui nad soovivad esitada kaebusi seoses nende õigustega ELis.

Strateegia üleüldine eesmärk on kindlustada, et ELi õiguse kaudu luuakse ühtne põhiõiguste kogum, mis hõlmab kogu Euroopa Liitu.

Harta on pärit 2000. aastast, aga selle sisu muutus õiguslikult siduvaks alates 2009. aasta detsembrist, mil jõustus Lissaboni Leping.

Lugege täiendavalt teie õiguste kohta ELis DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad