Sti

Fastlæggelse af de grundlæggende rettigheder i EU - 19/10/2010

Retfærdighedens gudinde Justitia med sin vægtskål foran EU-flaget © EU

Strategi til at sikre, at EU's charter om grundlæggende rettigheder - der omfatter borgerlige, personlige, økonomiske og sociale rettigheder - overholdes i hele EU.

Chartret bygger på de universelle rettigheder, der findes i medlemslandenes forfatningsmæssige og retlige traditioner, EU-Domstolens retspraksis, den europæiske menneskerettighedskonvention og andre internationale menneskerettighedsaftaler.

Det omfatter spørgsmål, der vedrører os alle: værdighed, retfærdighed, frihed og lighed. Ud over de traditionelle rettigheder - såsom ligestilling mellem mænd og kvinder og beskyttelse af børn - omfatter chartret også moderne idealer som databeskyttelse og bioetik samt gennemsigtig offentlig forvaltning.

Kommissionens strategi Englishfrançais skal sikre, at EU's medlemslande følger chartret, når de anvender EU-lovgivningen. Hvis et land ikke overholder chartret, kan Kommissionen rejse sag ved Domstolen.

EU's politiske beslutningstagere har nu en standard tjekliste til at vurdere, hvordan et lovforslag kan få indflydelse på borgernes grundlæggende rettigheder.

Ved hjælp af årsrapporter vil der blive gjort status over fremskridtene med strategien og ført tilsyn med, om landene overholder chartret. Rapporterne vil bygge på oplysninger fra ngo'er, agenturer for rettigheder, EU-institutionerne, domstole og nationale myndigheder. Den første rapport skal ligge klar i foråret 2011.

Et andet vigtigt element i strategien er at hjælpe almindelige mennesker til bedre at forstå deres rettigheder og vide, hvor de kan få hjælp. Et nyt websted - "e-Justice-portalen" - vil blive den første henvendelsesmulighed for borgere, der ønsker at indgive en klage i forbindelse med deres rettigheder i henhold til EU's lovgivning.

Det overordnede mål med strategien er at sikre, at EU-lovgivningen giver basis for en kultur med fælles grundlæggende rettigheder i hele EU.

Chartret går helt tilbage til år 2000, men dets indhold blev først juridisk bindende i december 2009, da Lissabontraktaten trådte i kraft.

Mere om dine rettigheder i henhold til EU-lovgivningen DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links