Cesta

Nová strategie na podporu dodržování základních práv v EU - 19/10/2010

Socha ženy třímající váhy spravedlnosti před vlajkou EU ©

Strategie má zaručit, že občanská, osobní, hospodářská a sociální práva zakotvená v evropské Chartě základních práv budou důsledně dodržována v celé Unii.

Charta danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska vychází ze všeobecných práv uznávaných tradičně ústavami a právními systémy členských zemí, rozsudky Evropského soudního dvora, Evropskou úmluvou o lidských právech a dalšími mezinárodními dohodami.

Vztahuje se na oblasti, které se dotýkají nás všech: důstojnosti, spravedlnosti, svobody a rovnosti. Kromě práv tradičně uznávaných, jakou je rovnost žen a mužů a ochrana práv dítěte, zahrnuje moderní koncepty - např. ochranu osobních údajů a záruky v oblasti bioetiky a transparentní veřejné správy.

Strategií Englishfrançais chce Evropská komise zajistit, aby byla Charta dodržována členskými státy při aplikaci evropského práva. Pokud ji některý stát nebude respektovat, Komise bude moci podniknout právní kroky.

Tvůrci evropských politik budou nyní u nově navrhovaných předpisů posuzovat i jejich potenciální dopad na základní práva občanů.

Výroční zprávy pak provedou bilanci dosaženého pokroku a zhodnotí, jak členské státy Chartu dodržují. Zprávy budou vycházet z informací, které poskytnou nevládní organizace, agentury, instituce EU, soudy a vnitrostátní orgány. První taková zpráva bude vydána na jaře 2011.

Dalším důležitým cílem strategie je pomoci lidem porozumět jejich právům a zajistit, aby věděli, na koho se mohou obracet, pokud potřebují v právní pomoc. Nové internetové stránky - portál e-Justice - bude jednou z možností. Občané budou moci jeho pracovníkům zasílat své stížnosti, pokud se budou domnívat, že práva, která jim evropský právní systém garantuje, byla porušena.

Globálním cílem strategie je zajistit, aby evropské právo posílilo prosazování základních práv společných pro celou Evropskou unii.

Charta existuje od roku 2000, ale právně závazná je teprve od prosince 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva.

Další informace o právech občanů EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy