Навигационна пътека

Отстояване на основните права на ЕС - 19/10/2010

Статуя на жена, държаща везни на правосъдието, на фона на знамето на ЕС © ЕС

Стратегия за гарантиране на спазването в целия Съюз на Хартата на основните права на ЕС, включваща граждански, лични, икономически и социални права.

Хартата danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisGaeilgeitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska се основава на универсалните права, заложени в конституционната и правната традиция на страните членки, в съдебната практика на Европейския съд, в Европейската конвенция за правата на човека и в други международни споразумения за човешки права.

Тя обхваща теми от значение за всички нас: достойнство, правосъдие, свобода и равенство. Наред с традиционните права, като например равенство между мъжете и жените и закрила на децата, Хартата включва и по-съвременни понятия като защита на данните, биоетика и прозрачна обществена администрация.

Стратегията Englishfrançais на Комисията има за цел да осигури спазване на Хартата от страна на държавите от Съюза при прилагане на законите на ЕС. Ако дадена държава не зачита изискванията, Комисията може да предприеме правни действия.

Занапред политиците в ЕС ще разполагат със стандартен списък, който да им помага да преценяват последиците от предложено законодателство върху основните права на гражданите.

В годишни доклади ще се оценява напредъка на стратегията и ще се наблюдава по какъв начин държавите спазват Хартата. Тези доклади ще се основават на информация, предоставяна от НПО, агенции по правата на човека, институции на ЕС, съдилища и национални органи. Първият доклад трябва да бъде представен през пролетта на 2011 г.

Друг ключов елемент от стратегията е да се помогне на хората да разберат по-добре своите права, както и да им бъде предоставена информация към кого могат да се обърнат за помощ. Порталът на ЕС за електронно правосъдие ще бъде първото място, където гражданите могат да подават оплаквания във връзка със своите права по силата на европейското законодателство.

Главна цел на стратегията е да гарантира изграждането чрез законите на ЕС на култура на общи основни права, споделена в целия Съюз.

Хартата датира от 2000 г., но съдържанието ѝ стана правно обвързващо едва през декември 2009 г. с влизането в сила на Договора от Лисабон.

Повече за вашите права по силата на законите на ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки