Navigačný riadok

Obchodovanie s ľuďmi ako novodobé otroctvo - 18/10/2010

Ruky zviazané povrazom © iStock/Juanmonino

V boji proti obchodovaniu s ľuďmi nedosahujeme ani zďaleka také výsledky, aké by sme si želali. Boj proti zločincom a ochrana obetí si vyžadujú koordinovaný prístup na úrovni EÚ.

Obchodovanie s ľuďmi je na vzostupe v európskom i medzinárodnom meradle. Podľa správy Europolu English z roku 2009 malo východné rozšírenie EÚ a uvoľnenie kontrol na vnútorných hraniciach za následok nárast obchodovania s ľuďmi medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj medzi EÚ a tretími krajinami.

Ženy a deti, ktoré sa najčastejšie stávajú obeťami tohto trestného činu, sú predávané na účely nútenej prostitúcie alebo práce. Deti sú okrem toho často nútené k žobraniu alebo drobným krádežiam.

Obchodovanie s ľuďmi je lukratívnym zločinom, ktorému sa venujú hlavne siete organizovaných gangov. Počet osôb, ktoré sú predmetom obchodovania cez hranice EÚ alebo v rámci územia EÚ, sa ročne odhaduje na niekoľko sto tisíc ľudí.

Základom taktiky EÚ je predchádzanie tejto modernej forme otroctva, stíhanie zločincov a pomoc obetiam.

Súčasťou štvrtého Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi je konferencia DeutschEnglishfrançaisNederlands , ktorá sa od 18. do 19. októbra uskutoční v Bruseli. Účastníci konferencie sa budú zaoberať otázkou ako zlepšiť uvedené prvky stratégie EÚ a zároveň upozornia na závažnú trestnú činnosť, proti ktorej nie je ľahké bojovať. Obete sa často boja ujsť alebo svedčiť pred súdom.

Komisia navrhuje na zintenzívnenie boja proti obchodovaniu s ľuďmi spoločný cezhraničný prístup, ktorý by sa aplikoval na vnútornej aj medzinárodnej úrovni a ktorý by spolu s jednotnejšími právnymi predpismi a trestnými sadzbami viedol k lepšej policajnej a súdnej spolupráci medzi členskými štátmi

Stíhaní občania EÚ by čelili obvineniam aj v prípade, ak by trestný čin spáchali v zahraničí. Využívanie služieb, ku ktorým sú obete obchodovania s ľuďmi nútené, by bolo trestné.

Obetiam by sa poskytla lepšia ochrana, právna a iná pomoc. Členské štáty môžu osobám, ktoré sa rozhodli spolupracovať s vyšetrovateľmi, udeliť povolenie na pobyt, ktorého dĺžka závisí od trestného konania. Táto možnosť sa však využíva len v malej miere.

EÚ sa zasadzuje za boj proti obchodovaniu s ľuďmi aj na medzinárodnom poli. Prostredníctvom spolupráce s inými krajinami sa snaží zastaviť obchodovanie s ľuďmi v zárodku a financuje aktivity spojené so zamedzovaním tejto trestnej činnosti.

Viac o aktivitách EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi English

Viac o medzinárodných opatreniach English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy