Navigācijas ceļš

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzība - 18/10/2010

Ar virvi sasietas rokas © iStock/Juanmonino

Joprojām nav izdevies efektīvi vērsties pret cilvēku tirdzniecību. Tāpēc vajadzīga vienota ES rīcība, lai izskaustu šo verdzību, vajātu noziedzniekus un aizsargātu upurus.

Diemžēl cilvēku tirdzniecības apjoms gan ES, gan citur pasaulē pieaug. Kopš ES paplašinājusies uz austrumiem un atvieglojusi iekšējo robežkontroli, aktivizējusies šāda noziedzīga darbība — cilvēku tirdzniecība starp noziedzniekiem dažādās ES dalībvalstīs un modernajai verdzībai paredzētu cilvēku ievešana ES no citām pasaules daļām. Tā secināts 2009. gadā sagatavotā Eiropola ziņojumā English .

Cilvēku tirgotāju upuri visbiežāk ir sievietes un bērni. Parasti viņus aizved uz citu valsti, lai piespiestu nodarboties ar prostitūciju vai strādāt. Bērnus ekspulatē arī citos veidos — piespiež ubagot vai pārkāpt likumu, piemēram, nodarboties ar sīkām zādzībām.

Cilvēku tirdzniecību parasti vada organizētu bandu tīkls, un tās gūst daudzos miljonos eiro mērāmu peļņu. Lēš, ka ik gadu no vienas ES dalībvalsts uz citu vai arī no ārpussavienības valstīm uz ES šādi noziedznieki aizved vairākus simtus tūkstošu cilvēku.

ES ir izstrādājusi vienotu pieeju, kā apkarot šo moderno verdzību. Tās pamatprincipi ir preventīvi pasākumi, cilvēku tirgoņu vajāšana un palīdzība upuriem.

Ceturto reizi atzīmējot Eiropas dienu pret cilvēku tirdzniecību, 18.-19. oktobrī Briselē sarīkota konference DeutschEnglishfrançaisNederlands , kuras dalībnieki analizē, kā labāk sasniegt minētos mērķus, vienlaikus apzinoties, ka šādus noziegumus ir grūti izskaust. Upuri bieži vien ir pārāk iebaidīti, lai aizbēgtu vai liecinātu tiesā.

Lai aktivizētu cilvēku tirdzniecības apkarošanu, Eiropas Komisija ierosina gan ES teritorijā, gan starptautiskā mērogā īstenot vienotu, pārrobežu pieeju. ES teritorijā tas palīdzētu dalībvalstu policijai efektīvāk sadarboties, un uzlabotos arī tiesu sadarbība starp dažādām ES dalībvalstīm. Turklāt regulējums un spriedumi būtu konsekventāki.

Paredzēts, ka ES pilsoņiem būs jāstājas tiesas priekšā arī tad, ja viņi šādus noziegumus izdarījuši ārzemēs. Sodīs arī tos, kas izmanto cilvēku tirdzniecības upuru pakalpojumus.

Savukārt upuriem nodrošinās labāku aizsardzību, kā arī juridisku palīdzību. Apmaiņā pret upuru sadarbību ar izmeklētājiem ES dalībvalstis var arī izsniegt uzturēšanās atļaujas uz laiku, kamēr notiek tiesvedība. Tomēr praksē tas notiek reti.

ES rīkojas arī starptautiskajā arēnā. Tā sadarbojas ar citām valstīm, lai cilvēku tirdzniecību izskaustu vietās, no kurienes upuri nākuši. Preventīvu pasākumu veikšanai pieejams arī ES finansējums.

Plašāk par to, ko ES dara, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību English

Plašāk par starptautiskiem pasākumiem English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites