Naršymo kelias

Šiuolaikinė vergovė: prekybos žmonėmis baisumai - 18/10/2010

Virve surištos rankos © iStock/Juanmonino

Veiksminga kova su prekeiviais žmonėmis - vis dar tolimas tikslas. Reikia bendros suderintos ES kovos su prekyba žmonėmis strategijos, kad būtų galima kovoti su nusikaltėliais ir apsaugoti aukas.

Prekybos žmonėmis mastas auga ir ES, ir pasaulyje. 2009 m. Europolo ataskaitoje English teigiama, kad ES sienoms pasistūmėjus į rytus ir sumažinus vidaus sienų kontrolę, išaugo šios prekybos srautai ir iš vienos ES šalies į kitą, ir iš kitų šalių į ES.

Pagrindinės prekybos žmonėmis aukos - moterys ir vaikai - iš vienos šalies į kitą vežami daugiausiai prostitucijai ar prievartiniam darbui. Vaikus taip pat veža išnaudoti elgetavimui arba smulkiam vagiliavimui ir kitai neteisėtai veiklai.

Prekyba žmonėmis daugiausia užsiima organizuotų gaujų tinklai, pelnantys iš jos millijonus eurų. Manoma, kad kasmet į ES arba iš vienos jos šalies į kitą atvežami parduoti keli šimtai tūkstančių žmonių.

Svarbiausi bendros ES kovos su šia šiuolaikine vergija strategijos tikslai - užkirsti kelią prekybai žmonėmis, patraukti nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn ir padėti aukoms.

Viename iš ketvirtos Europos kovos su prekyba žmonėmis dienos renginių - spalio 18-19 d. Briuselyje įvyksiančioje konferencijoje DeutschEnglishfrançaisNederlands bus aptariama, kaip siekti šių tikslų ir plačiau informuoti apie šią nusikalstamą veiklą, su kuria sunku kovoti. Aukos dažnai pernelyg įbaugintos, kad bandytų pabėgti ar liudyti teisme.

Kovai su prekyba žmonėmis pagerinti Komisija siūlo bendrą tarptautinę strategiją, kuri būtų taikoma tiek ES viduje, tiek už jos ribų. ES viduje dėl jos pagerėtų valstybių narių policijos ir teismų bendradarbiavimas, būtų labiau suderinti teisės aktai ir nuosprendžiai.

ES piliečiams kaltinimai būtų pateikiami net už užsienyje įvykdytus nusikaltimus. Būtų baudžiami ir parduotų žmonių paslaugomis besinaudojantys asmenys.

Aukoms būtų užtikrinta geresnė apsauga, teisinė ir kitokia pagalba. ES šalys už aukų bendradarbiavimą su tyrėjais gali išduoti leidimus jose gyventi bylos nagrinėjimo laikotarpiui, bet tokia tvarka dar plačiai nepaplitusi.

ES imasi veiksmų ir užsienyje. Bendradarbiavimu su kitomis šalimis siekiama sustabdyti prekybą nuo pat pradžių, prevencinei veiklai skiriama ES lėšų.

Daugiau apie ES kovą su prekyba žmonėmis English

Daugiau apie tarptautines priemones English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos