Cosán nascleanúna

Daoirse nua-aoiseach: uafáis na gáinneála - 18/10/2010

Lámha arna nascadh le téad © iStock/Juanmonino

Is fada uainn fós freagairt éifeachtach ar an ngáinneáil Is gá cur chuige comhordaithe AE i gcoinne gáinneála ar dhaoine chun na coirpigh a chomhrac is na híospartaigh a chosaint.

Tá gáinneáil ar dhaoine ag méadú laistigh den AE agus ar fud an domhain. Méadú soir an AE agus scaoileadh na rialála sna teorainneacha inmheánacha, chuir siad le gáinneáil ó thír go tír laistigh den AE agus isteach san AE ó thíortha eile, dar le tuarascáil Europol English ó 2009.

Mná agus páistí is ea príomh-íospartaigh na gáinneála ar dhaoine, agus de ghnáth tugtar thar teorainn iad do striapachas nó do shaothar in aghaidh a dtola. Fairis sin, déantar páistí a gháinneáil le teacht i dtír orthu mar lucht déirce nó do ghníomhaíochtaí mídhleathacha amhail mionghadaíocht.

Gnó a thugann na hilmhilliúin euro is ea gáinneáil ar dhaoine, a reáchtálann líonraí drong eagraithe. Meastar go ndéantar gáinneáil ar na céadta mílte daoine chuig an AE nó laistigh de gach bliain.

Gáinneáil ar dhaoine a chosc, na coirpigh a ionchúiseamh agus cabhrú leis na híospartaigh, sin croílár an chomh-chur chuige AE chun an daoirse nua-aoiseach sin a throid.

Mar chuid den cheathrú Lá Frith-Gháinneála Eorpach, tá comhdháil DeutschEnglishfrançaisNederlands sa Bhruiséil an 18 go 19 Deireadh Fómhair chun machnamh faoi conas na cuspóirí sin a chomhall, agus aird a dhíriú ar ghníomhaíocht choiriúil nach furasta a throid. Is minic a bhíonn oiread eagla ar íospartaigh nach dtig leo iad féin a shaoradh nó fianaise chúirte a thabhairt.

Chun treisiú leis an gcomhrac i gcoinne gáinneála ar dhaoine, molann an Coimisiún comh-chur chuige trasteorann laistigh de Aontas agus lasmuigh de. Laistigh de AE, thabharfadh sé sin comhar feabhsaithe idir phóilíní agus bhreithiúna na mBallstát, fara reachtaíocht agus pianbhreitheanna níos comhsheasmhaí.

Chúiseofaí náisiúnaigh an AE fiú más thar lear a dhéanann siad na coireanna. Chuirfí píonós freisin orthusan a úsáideann seirbhísí dhaoine ar deineadh gáinneáil orthu.

Gheobhadh na híospartaigh cosaint níos fearr, agus cabhair agus cúnamh dlí. Fairis sin, tig le tíortha an AE ceadanna cónaithe a eisiúint a bheidh nasctha le fad imeachtaí cúirte mar mhalairt ar chomhoibriú na n-íospartach le himscrúdaitheoirí, ach ní minic a dhéantar é sin fós.

Tá an AE ag gníomhú go hidirnáisiúnta freisin. I gcomhar le tíortha eile tá faoi an gháinneáil a stopadh ag a foinse, agus tá fáil ar mhaoiniú chun gáinneáil a chosc.

Breis faoi ghníomhú an AE i gcoinne na gáinneála ar dhaoine English

Breis faoi bhearta idirnáisiúnta English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links