Navigatsioonitee

Inimkaubandus - kaasaegne orjandus - 18/10/2010

Nööriga kinniseotud käed © iStock/Juanmonino

Tõhus vahend inimkaubanduse vastu on endiselt kauge eesmärk. Kurjategijate vastu võitlemiseks ja ohvrite kaitseks on vaja ELi kooskõlastatud lähenemisviisi.

Inimkaubandus on üha suurenev probleem nii ELis kui ka kogu maailmas. Europoli 2009. aasta aruandest English selgub, et ELi idasuunalise laienemise ja ELi sisepiiride kontrolli nõrgenemisega on suurenenud nii inimkaubandus ELi liikmesriikide vahel kui ka inimkaubanduse tagajärjel ELi sattunud inimeste arv.

Naisi ja lapsi, kes on inimkaubanduse peamised ohvrid, toimetatakse ühest riigist teise enamasti prostitutsiooni või sunniviisilise töö eesmärgil. Lapsi sunnitakse ka kerjama või osalema ebaseaduslikus tegevuses (näiteks pisivargustes).

Inimkaubandust juhivad peamiselt organiseeritud kuritegelikud jõugud ning selles ringlevad miljonid eurod. Hinnanguliselt ulatub inimkaubanduse tagajärjel ELi sattunud või ELi sisese inimkaubanduse ohvriks langenud inimeste arv aastas mitme saja tuhandeni.

Inimkaubanduse tõkestamine, inimkaubitsejatele süüdistuse esitamine ja ohvrite kaitse on kesksel kohal ELi ühtses lähenemisviisis selle orjanduse tänapäevase vormi vastu võitlemiseks.

Neljanda inimkaubanduse vastase Euroopa päeva raames toimub Brüsselis 18.-19. oktoobril konverents DeutschEnglishfrançaisNederlands , kus käsitletakse eespool nimetatud eesmärkide saavutamist, juhtides samal ajal suuremat tähelepanu sellele raskesti peatatavale kuritegevusele. Ohvrid on sageli liialt hirmunud, et põgeneda või kohtus tunnitusi anda.

Inimkaubanduse vastase võitluse tõhustamiseks on komisjon teinud ettepaneku ühtse, piiriülese lähenemisviisi kohta, mis hõlmab nii ELi sisest kui ka rahvusvahelist tegevust. Selle tulemusena täiustataks liikmesriikide vahelist politsei- ja õigusalast koostööd ning kooskõlastaks õigusakte ja kohtuotsuseid.

ELi kodanikele esitataks süüdistus isegi juhul, kui nad panevad kuriteo toime väljaspool ELi. Samuti karistataks inimkaubanduse ohvrite teenuseid kasutavaid isikuid.

Ohvritele pakutaks paremat kaitset, õigusabi ja toetust. ELi riigid võivad praegu anda uurimisasutustega koostööd tegevale inimkaubanduse ohvrile asjaomase siseriikliku menetluse pikkusega seotud tähtajalise elamisloa, kuid see tava ei ole veel laialt levinud.

EL võtab meetmeid ka rahvusvahelisel tasandil. Teiste riikidega tehtava koostöö eesmärk on peatada kaubitsemine selle lähtekohtades, pakkudes ELi rahastamist inimkaubanduse tõkestamiseks.

Lisateave inimkaubanduse vastaste ELi meetmete kohta English

Lisateave rahvusvaheliste meetmete kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad