Διαδρομή πλοήγησης

Εμπορία ανθρώπων, μια σύγχρονη μορφή δουλείας - 18/10/2010

Χέρια δεμένα με σχοινί © iStock/Juanmonino

Απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν για τη δραστική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Απαιτείται συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τη δίωξη των δραστών και την προστασία των θυμάτων.

Το πρόβλημα της εμπορίας ανθρώπων γίνεται ολοένα πιο έντονο σε επίπεδο ΕΕ και παγκοσμίως. Η προς ανατολάς διεύρυνση της ΕΕ και η χαλάρωση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η εμπορία ανθρώπων τόσο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όσο και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, επισημαίνει έκθεση της Europol English .

Οι γυναίκες και τα παιδιά, που αποτελούν τα κυριότερα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, διακινούνται από χώρα σε χώρα με σκοπό την καταναγκαστική πορνεία ή εργασία. Τα παιδιά αποτελούν επίσης αντικείμενο εμπορίας και εκμετάλλευσης με σκοπό την επαιτεία ή τη συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες, όπως οι μικροκλοπές.

Η εμπορία ανθρώπων είναι μια ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχείρηση την οποία διευθύνουν, ως επί το πλείστον, δίκτυα οργανωμένων συμμοριών. Ο αριθμός των θυμάτων που διακινούνται τόσο προς την ΕΕ όσο και στο εσωτερικό της ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ετησίως.

Η πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, η δίωξη των δραστών και η βοήθεια των θυμάτων αποτελούν βασικά στοιχεία μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της σύγχρονης αυτής μορφής δουλείας.

Στο πλαίσιο της τέταρτης Ευρωπαϊκής Ημέρας Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, πραγματοποιείται συνέδριο DeutschEnglishfrançaisNederlands στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Οκτωβρίου, το οποίο επικεντρώνεται στους τρόπους επίτευξης των παραπάνω στόχων, τονίζοντας παράλληλα τη δυσκολία καταπολέμησης της εγκληματικής αυτής δραστηριότητας. Τα θύματα δεν τολμούν συχνά να αποδεσμευτούν ή να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Για να ενταθεί η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια κοινή, διασυνοριακή προσέγγιση τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Στο εσωτερικό της ΕΕ, η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας και των ποινών.

Οι υπήκοοι της ΕΕ θα διώκονται ακόμα κι αν διαπράττουν αδικήματα στο εξωτερικό. Θα τιμωρούνται επίσης και όσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες θυμάτων εμπορίας.

Τα ίδια τα θύματα θα λαμβάνουν καλύτερη προστασία, νομική βοήθεια και αρωγή. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να εκδίδουν άδειες παραμονής ανάλογα με το διάστημα που απαιτείται για την περάτωση των σχετικών διαδικασιών σε αντάλλαγμα της συνεργασίας των θυμάτων με τις ανακριτικές αρχές. Όμως, η πρακτική αυτή δεν χρησιμοποιείται ακόμη ευρέως.

Η ΕΕ αναλαμβάνει επίσης δράση σε διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία με άλλες χώρες στοχεύει στην καταπολέμηση της εμπορίας στην πηγή της, ενώ παράλληλα η ΕΕ διαθέτει κονδύλια για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων.

Περισσότερα για τη δράση της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων English

Περισσότερα για τα διεθνή μέτρα English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι