Cesta

Novodobé otroctví v Evropě - 18/10/2010

Ruce svázané lanem © iStock/Juanmonino

Účinný boj proti obchodování s lidmi je stále v nedohlednu. Ke stíhání pachatelů a ochraně jejich obětí je nutný koordinovaný postup na úrovni EU.

Obchodování s lidmi je jevem, který v EU i ve světě nabývá na síle. Podle zprávy Europolu English za rok 2009 rozšíření Evropské unie na východ a uvolnění hraničních kontrol vedlo ke zvýšení počtu těchto případů jak mezi zeměmi EU, tak z jiných zemí do EU.

Nejčastějšími oběťmi tohoto obchodování jsou ženy a děti, které jsou nuceny k prostituci nebo k práci v nelidských podmínkách. Děti jsou také zneužívány k žebrání nebo k drobným krádežím.

Obchodování s lidmi je velmi lukrativní činností, kterou se zabývají především sítě organizovaných skupin (gangů). Počet jeho obětí se v EU odhaduje na několik stovek tisíc ročně.

Základem společného boje EU s touto novodobou formou otroctví je předcházení obchodování s lidmi, stíhání pachatelů a pomoc obětem.

Jako součást 4. Evropského dne boje proti obchodování s lidmi se ve dnech 18. a 19. října koná v Bruselu konference DeutschEnglishfrançaisNederlands , která se zaměří na to, jak těchto cílů dosáhnout vzhledem k obtížnému potírání této trestné činnosti. Oběti se často bojí ze zajetí uniknout nebo svědčit u soudu.

K vystupňování boje proti obchodování s lidmi Komise navrhuje vytvoření společného postupu jak na úrovni EU, tak v mezinárodním měřítku. V Unii by tento postup vedl k lepší policejní a soudní spolupráci mezi členskými státy a také k důslednější legislativě a trestům.

Občané EU by mohli být obviněni i tehdy, pokud by spáchali trestní čin v cizině. Trestu by se nevyhnul ani ten, kdo by služeb takto zavlečených osob využíval.

Oběti by získaly lepší ochranu a právní pomoc. Země EU mohou už nyní vydávat povolení k pobytu po dobu trvání přelíčení výměnou za to, že oběti budou spolupracovat s vyšetřovateli. Této možnosti se však ještě příliš nevyužívá.

Evropská unie chce podniknout kroky rovněž na mezinárodní úrovni. Spolupráce s ostatními zeměmi by měla zabránit obchodování s lidmi ještě u zdroje. Na potírání této činnosti vyčlenila EU také finanční prostředky.

Další informace o boji EU proti obchodování s lidmi English

Další informace o mezinárodních opatřeních English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy