Sökväg

Brottsmisstänkta ska få veta sina rättigheter - 22/07/2010

Justitia med balansvåg framför EU-flagga © EC

Kommissionen föreslår en ny EU-lag som säger att brottsmisstänkta ska få skriftlig information om sina rättigheter när de grips. Nyligen kom ett annat lagförslag om åtalades rätt till tolkning och översättning.

Enligt det nya lagförslaget English ska informationen vara skriven på ett vardagligt språk och vid behov översättas. Förslaget är ett led i arbetet med att skapa enhetliga EU-regler för brottmålsförfaranden.

Tolv EU-länder har redan sådan här rättighetsinformation. I andra länder får man bara muntlig information, eller skriftlig information som man nästan måste vara jurist för att förstå. I många länder måste de gripna själva be om informationen.

Förslaget innehåller standardformuleringar på 22 EU-språk. Men länderna bestämmer själva den exakta ordalydelsen.

EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding säger att lagen ska se till att alla i EU får kunskap om sina rättigheter. Framför allt ska man känna sig tryggare när man reser utomlands.

Hundratusentals EU-invånare reser över gränserna varje dag. Cirka 47 procent av tyskarna, 34 procent av britterna och 16 procent av italienarna semestrar i ett annat EU-land.

Lagförslaget är det andra i en rad planerade förslag som ska skapa enhetliga EU-regler för brottmålsförfaranden.

I EU förs varje år över åtta miljoner brottmål. I EU-fördraget anges vilka rättigheter brottsmisstänkta har, men hittills har länderna själva bestämt hur de ska värna rättigheterna.

Under de närmaste åren planerar EU att ta fram ett omfattande regelverk med stöd i de nya befogenheter som Lissabonfördraget ger. Enligt fördraget kan EU nu anta bestämmelser för att förbättra och stärka enskildas rättigheter.

Tidigare i år lade kommissionen fram ett lagförslag som ska ge åtalade rätt till tolkning och översättning. Förslaget är nu på väg att bli gällande lag.

Två förslag som kommer nästa är gäller rätten till advokat och rätten att kontakta anhöriga, arbetsgivare och konsulat eller ambassad.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar