Navigačný riadok

Listina práv osôb podozrivých zo spáchania trestného činu - 22/07/2010

Socha bohyne spravodlivosti s váhami pred vlajkou EÚ © EC

Komisia predkladá legislatívu, ktorá by zaviedla povinnosť členských štátov pri zatýkaní písomne informovať podozrivé osoby o ich právach. Návrh nadväzuje na najnovšiu legislatívu z tejto oblasti, ktorá podozrivým priznáva právo na preklad a tlmočenie.

Súčasťou úsilia o vytvorenie celoeurópskych štandardov pre trestné konania je aj návrh právneho predpisu English , predložený tento týždeň, podľa ktorého sa na zatknutie bude vyžadovať písomné vyhlásenie zrozumiteľné aj bežnému občanovi a v prípade potreby jeho preklad.

Dvanásť štátov EÚ už túto takzvanú listinu práv používa. V ďalších sa tieto informácie oznamujú len ústne alebo v písomnej podobe, ktorá je však napísaná ťažko zrozumiteľným, odborným právnym jazykom. Mnoho štátov tieto informácie poskytne až vtedy, keď o to podozrivý požiada.

Súčasťou návrhu je aj vzorové vyhlásenie v 22 úradných jazykoch EÚ. Členským štátom je však ponechaná voľnosť a rozhodnutie o konečnej podobe textu je na nich.

Komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová uviedla, že nový predpis zabezpečí, aby "sa ktokoľvek a kdekoľvek v EÚ mal možnosť oboznámiť so svojimi právami." Európanom sa uľaví najmä pri cestách do zahraničia.

Stovky tisícov občanov EÚ prechádzajú denne svoje štátne hranice. Okolo 47 % Nemcov, 34 % Britov a 16 % Talianov trávi dovolenky v inom členskom štáte EÚ.

Predložený návrh je v poradí druhým krokom z plánovanej série legislatívnych návrhov zameraných na vytvorenie spoločných štandardov EÚ pre trestné konania.

Každý rok sa ich v EÚ uskutoční viac ako 8 miliónov. V zmluvách EÚ sa ustanovujú práva, ktoré prináležia podozrivým, avšak až doteraz mali členské štáty voľnosť v rozhodovaní o tom, ako tieto práva vykonajú.

V nadchádzajúcich rokoch EÚ plánuje vybudovať jednotný súbor legislatívy, a to využitím nových právomocí, ktoré jej zverila Lisabonská zmluva. Zmluva umožňuje EÚ prijať opatrenia na zlepšenie a posilnenie individuálnych práv občanov.

V prvej polke tohto roka Komisia predstavila legislatívu, ktorá členské štáty EÚ zaväzuje poskytnúť podozrivým služby prekladu a tlmočenia. Tento návrh v súčasnosti prechádza legislatívnym postupom a jeho vyhliadky sú dobré.

Ďalšie dva návrhy, ktoré sa majú predložiť budúci rok, sa týkajú práva na právneho zástupcu a na komunikáciu s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi úradmi.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy