Naršymo kelias

Įtariamųjų informavimas apie jų teises - 22/07/2010

Priešais ES vėliavą stovinčios teisingumo deivės statula © EB

Komisija siūlo teisės aktą, kuriuo ES šalys būtų įpareigotos suimtus įtariamuosius raštu informuoti apie jų teises. Neseniai parengtos ir taisyklės, pagal kurias įtariamiesiems suteikiama teisė į vertimo raštu ir žodžiu paslaugas.

Siekiant nustatyti ES masto baudžiamųjų procesų standartus, šią savaitę pasiūlytas naujas teisės aktas English , pagal kurį būtų reikalaujama įtariamiesiems pateikti paprasta kasdienine kalba parašytą ir, jei reikėtų, išverstą pranešimą apie jų teises.

Tokie pranešimai apie teises jau įteikiami dvylikoje ES šalių. Kitose šalyse ši informacija teikiama tik žodžiu arba raštu ne teisininkams dažnai nesuprantama kalba. Daugelyje šalių ši informacija apskritai neteikiama, nebent jos paprašytų pats įtariamasis.

Pasiūlyme pateiktas pranešimo apie teises pavyzdys 22 ES kalbomis. Tačiau ES šalys gali pačios pasirinkti tikslią pranešimo formuluotę.

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding tvirtina, kad šiuo teisės aktu bus užtikrinta, kad "kiekvienas žmogus bet kurioje ES šalyje būtų supažindintas su savo teisėmis". Europos piliečiai galės ramiau keliauti po kitas ES šalis.

Nacionalines sienas kasdien kerta šimtai tūkstančių europiečių. Kitose ES šalyse atostogauja apie 47 % vokiečių, 34 % britų ir 16 % italų.

Šis pasiūlymas tėra antras etapas siekiant nustatyti bendrus ES baudžiamųjų procesų standartus.

Kasmet ES nagrinėjama per 8 milijonus baudžiamųjų bylų. Įtariamųjų teisės išdėstytos ES sutartyse, bet iki šiol šalys galėjo laisvai rinktis, kaip jas įgyvendinti.

Per ateinančius 5 metus ES ketina parengti išsamų teisės aktų rinkinį. Įsigaliojusi Lisabonos sutartis ES suteikia teisę diegti piliečių teisių gerinimo ir stiprinimo priemones.

Anksčiau šiais metais Komisija pasiūlė teisės aktą, kuriuo ES šalys įpareigojamos įtariamiesiems suteikti vertimo raštu ir žodžiu paslaugas. Netrukus šis pasiūlymas turėtų būti patvirtintas.

2011 m. Komisija ketina pateikti dar du pasiūlymus. Jie bus susiję su teise į advokatą ir teise kalbėtis su giminėmis, darbdaviais bei konsulinių įstaigų darbuotojais.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos