Navigointipolku

Pidätettyjen tiedonsaantioikeutta parannetaan - 22/07/2010

Patsas, jossa naishahmo pitelee oikeuslaitosta symboloivaa vaakaa, EU:n lipun edessä © EC

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä, joilla EU-maat velvoitetaan ilmoittamaan rikoksesta epäillyille pidätyksen yhteydessä heidän oikeutensa. Hiljattain on jo annettu säädöksiä epäiltyjen oikeudesta tulkkaus- ja käännöspalveluihin.

Ehdotetut uudet säännöt English ovat osa rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien EU:n laajuisten normien valmistelua. Pidätetyn oikeuksia koskeva ilmoitus olisi laadittava helposti ymmärrettävällä kielellä ja tarvittaessa käännettävä.

Nykyisin tällainen ilmoitus on saatavilla 12 jäsenmaassa. Joissain maissa oikeuksista kerrotaan vain suullisesti, toisissa taas kirjallinen ilmoitus annetaan vain pyynnöstä ja se on usein vaikeaselkoinen.

Jäsenmaat voivat muotoilla ilmoituksen itse, mutta komissio on myös laatinut sitä varten mallin 22:lla EU:n virallisella kielellä.

"Komission ehdotuksella varmistetaan, että kaikki epäillyt ja syytetyt saavat tietää oikeutensa kaikkialla EU:ssa", toteaa oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari Viviane Reding. Hänen mukaansa ehdotus lisää eurooppalaisten luottamusta EU:n oikeusalueeseen, mikä on tärkeää, kun matkustaminen Euroopassa lisääntyy.

Sadattuhannet EU-kansalaiset matkustavat päivittäin EU-maasta toiseen. Esimerkiksi saksalaisista 47 %, briteistä 34 % ja italialaisista 16 % lomailee muissa EU-maissa.

Direktiiviehdotus on toinen useista toimista, joiden tarkoituksena on luoda yhteisiä EU:n normeja rikosoikeudenkäyntejä varten.

EU:ssa käynnistetään joka vuosi yli 8 miljoonaa rikosoikeudenkäyntimenettelyä. Kaikilla rikoksesta epäillyillä on tiettyjä oikeuksia, joista määrätään EU:n perussopimuksissa. Tähän asti jäsenmaat ovat kuitenkin voineet itse päättää, miten oikeuksia sovelletaan.

Lissabonin sopimus antaa komissiolle valtuudet hyväksyä toimia EU:n kansalaisten oikeuksien vahvistamiseksi. Lähivuosina komissio aikookin esittää kattavan lainsäädäntöpaketin.

Aiemmin tänä vuonna komissio teki ehdotuksen säännöistä, joilla EU-maat velvoitetaan tarjoamaan tulkkaus- ja käännöspalveluja rikoksesta epäillyille. Ehdotus vahvistetaan lopullisesti piakkoin.

Seuraavat ehdotukset, jotka komissio aikoo esittää vuonna 2011, ovat direktiivi oikeudesta asianajajaan ja direktiivi oikeudesta pitää yhteyttä sukulaisiin, työnantajiin ja konsuliviranomaisiin.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä