Sti

Mistænkte får meddelelse om rettigheder - 22/07/2010

Retfærdighedens gudinde med sin vægtskål foran EU-flaget © EC

Kommissionen foreslår lovgivning, der kræver, at EU-landene skriftligt skal underrette mistænkte om deres rettigheder ved anholdelsen. Forslaget er i tråd med nyere lovgivning, der giver mistænkte ret til oversættelse og tolkning.

Som led i bestræbelserne for at indføre fælles EU-standarder i straffesager vil det nye lovforslag English kræve, at meddelelsen skrives i et enkelt hverdagssprog - og oversættes, hvis det er nødvendigt.

12 EU-lande bruger allerede såkalde rettighedsmeddelelser. Andre giver kun oplysningerne mundtligt eller i en skriftlig form, som det kan være svært at forstå, hvis man ikke er jurist. Mange lande giver kun den mistænke oplysningerne, hvis han eller hun beder om det.

Forslaget indeholder en model til en meddelelse på 22 EU-sprog. Landene kan dog selv frit vælge, hvordan den skal formuleres.

EU-kommissæren for retlige anliggender, Viviane Reding, mener, at meddelelsen vil sikre, at "alle overalt i EU underrettes om deres rettigheder." Den vil især give europæerne mere ro i sjælen, når de rejser til andre lande.

Flere hundrede tusinde borgere i EU krydser grænserne hver dag. 47 % af tyskerne, 34 % af briterne og 16 % af italienerne holder ferie i et andet EU-land.

Lovforslaget er blot det andet af en række forslag, som skal indføre fælles EU-standarder i straffesager.

Der føres over 8 millioner straffesager i EU hvert år. Traktaterne giver mistænkte visse rettigheder, men hidtil har EU-landene selv kunnet bestemme, hvordan de skal håndhæves.

I de kommende år vil EU opbygge et omfattende sæt retsregler på grundlag af de nye beføjelser i henhold til Lissabontraktaten. Med traktaten i hånden kan EU nu vedtage regler, der forbedrer og styrker den enkeltes rettigheder.

Tidligere på året foreslog Kommissionen lovgivning, der forpligtede EU-landene til at tilbyde mistænkte oversættelse og tolkning. Det forslag er nu godt på vej til at blive vedtaget.

Der er to forslag på vej næste år om mistænktes ret til en advokat og til at tale med sine pårørende, sin arbejdsgiver og de konsulære myndigheder.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links