Ścieżka nawigacji

Kwestie dyskryminacji w centrum uwagi - 29/04/2010

Logo konkursu © UE

W corocznej edycji konkursu UE nagrodzono dziennikarstwo podejmujące kwestie związane z dyskryminacją w Europie.

Blisko 16 proc. Europejczyków biorących udział w przeprowadzonym niedawno w UE badaniu opinii DeutschEnglishfrançais stwierdziło, że w minionym roku co najmniej raz doświadczyło dyskryminacji. Z wyników badania można wywnioskować, że dyskryminacja jest powszechnym problemem, który dotyczy nie tylko grup mniejszościowych.

Przepisy prawne UE dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji są bardzo rozbudowane, a pierwsze akty prawne dotyczące równości kobiet i mężczyzn pochodzą z 1957 r. W 2000 r. UE przyjęła przepisy zakazujące dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Uprzedzenia na tle rasowym i etnicznym są również zakazane w dziedzinie szkolnictwa, ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej i dostępu do towarów i usług, w tym mieszkań.

Jednak aby przepisy były skuteczne, obywatele muszą znać swoje prawa i się ich domagać. Środki masowego przekazu mogą pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na ten temat, a nagroda dziennikarska jest wręczana tym, którzy swoją pracą się do tego przyczyniają.

Dziennikarze z całej UE, biorący udział w szóstej już edycji tego konkursu, przedłożyli swoje prace jury zasiadającemu w poszczególnych krajach. Musiały być one wcześniej opublikowane w prasie lub Internecie. Każde jury krajowe wyłoniło zwycięzcę na szczeblu krajowym. Następnie niezależne jury złożone z przedstawicieli mediów oraz ekspertów zajmujących się zagadnieniami przeciwdziałania dyskryminacji wyłoniło zdobywcę nagrody głównej. Nazwiska laureatów English ogłosiła w dniu dzisiejszym komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding, która również zainaugurowała tę edycję konkursu.

W związku z ogłoszeniem przez UE roku 2010 rokiem walki z ubóstwem oprócz nagrody głównej przyznano nagrodę specjalną za artykuł pokazujący, jak dyskryminacja może się wiązać biedą.

Konkurs dziennikarski to tylko jedno z wielu działań podejmowanych w ramach trwającej kampanii przeciwko dyskryminacji, promującej partnerskie kontakty i wymianę informacji w całej UE. Od jej rozpoczęcia w 2003 r. zorganizowano m.in. konkursy fotograficzne i konkursy na plakat, wydarzenia sportowe i konferencje. Metody prowadzenia kampanii są różne, ale przyświeca jej jeden cel: zachęcać do dyskusji na temat dyskryminacji i korzyści, jakie odnosi całe społeczeństwo z równości i różnorodności.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki