Navigācijas ceļš

Uzmanības centrā diskriminācijas izskaušana - 29/04/2010

Konkursa logo © ES

Ik gadu ES rīko konkursu žurnālistiem, kas pievēršas diskriminācijas apkarošanai Eiropā.

Kādā pētījumā DeutschEnglishfrançais , ko nesen veikusi ES, 16 % aptaujāto Eiropas iedzīvotāju atbildēja, ka pagājušā gadā vismaz reizi piedzīvojuši diskrimināciju. Tas liecina, ka diskriminācija ir izplatīta problēma, ar kuru saskaras ne tikai mazākumtautības.

Eiropas Savienība ir pieņēmusi daudzus tiesību aktus par diskriminācijas izskaušanu. Pirmie noteikumi par dzimumu līdztiesību pieņemti jau 1957. gadā. Pagrieziena punkts bija 2000. gads, kad ES pieņēma ļoti progresīvus tiesību aktus par tādas diskriminācijas apkarošanu darbavietās, kuras iegansts ir rase, tautība, reliģiskā pārliecība, invaliditāte, vecums un dzimumorientācija. Rasistiskus un etniskus aizspriedumus aizliedza arī izglītības un sociālās drošības jomā un veselības aprūpē. Tie nedrīkst ietekmēt arī preču un pakalpojumu, tostarp mājokļu, pieejamību.

Tomēr noteikumi var būt efektīvi tikai tad, ja cilvēki zina, kādas ir viņu tiesības, un pieprasa, lai tās tiktu ievērotas. Šai ziņā var palīdzēt plašsaziņas līdzekļi, un tiem žurnālistiem, kas to darījuši vislabāk, piešķir žurnālistikas balvu.

Jau sesto gadu pēc kārtas reportieri no visas ES savas valsts žurijai iesniedza darbus par diskrimināciju. Šīm reportāžām bija jābūt publicētām avīzēs, žurnālos vai internetā. Katras valsts žūrija izvēlējās uzvarētāju no savas valsts, galīgo lēmumu atstājot neatkarīgas žurnālistu un ekspertu komisijas ziņā. Šodien komisāre Viviāna Redinga paziņoja uzvarētājus English . Viņa arī atklāja šāgada konkursu.

Tā kā ES 2010. gadu ir pasludinājusi par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, šoreiz tika piešķirta speciālbalva rakstam, kurā visprecīzāk atspoguļota saikne starp trūkumu un diskrimināciju.

Šis žurnālistikas konkurss ir tikai viens no daudzajiem diskriminācijas apkarošanas kampaņas pasākumiem. Minētā kampaņa veicina sadarbību un informācijas apmaiņu visā ES. Tā uzsākta 2003. gadā, un tās ietvaros rīkoti plakātu un fotogrāfiju konkursi, sporta pasākumi un konferences. Kampaņai ir dažādas metodes, bet mērķis viens: rosināt diskusiju par diskrimināciju un par to, kā vienlīdzība un daudzveidība nāk par labu mums visiem.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites