Cesta

Problém diskriminace v centru pozornosti - 29/04/2010

Logo soutěže © EU

Každoroční soutěž EU upozorňuje na význam žurnalistiky zabývající se otázkami diskriminace v Evropě.

Přibližně 16 % Evropanů v nedávném průzkumu DeutschEnglishfrançais veřejného mínění uvedlo, že se v minulém roce nejméně jednou stali obětí diskriminace. Z toho vyplývá, že diskriminace je široce rozšířena a neomezuje se pouze na menšiny.

V EU existuje řada právních předpisů proti diskriminaci. První z předpisů o rovnosti žen a mužů se datuje už z roku 1957. V roce 2000 schválila Unie průlomové předpisy proti diskriminaci na pracovišti, a to na základě rasy, etnického původu, vyznání, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Rasové a etnické předsudky jsou zakázány rovněž ve školství, sociálním zabezpečení, zdravotní péči a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení.

Aby však tyto předpisy byly účinné, musí lidé o svých právech vědět a umět je uplatňovat. Ke zvyšování informovanosti mohu přispívat například média. A právě novinářská cena slouží k ocenění těch, kdo pomáhají toto povědomí šířit.

Novináři z celé EU už pošesté předložili porotě ve své zemi ukázky vlastních článků zabývajících se problémem diskriminace. Muselo jít o články, které již byly zveřejněny v novinách, časopisech nebo na internetu. Porota v každém členském státě vybrala jeden článek a o konečných vítězích pak rozhodla nezávislá skupina odborníků a pracovníků v médiích. Evropská komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová dnes vyhlásila vítěze English a také zahájila letošní kolo soutěže.

Rok 2010 je zároveň Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a proto byla letos udělena zvláštní cena, kterou získal článek, jenž nejlépe ukázal spojitost mezi finančními nesnázemi a diskriminací.

Tato novinářská cena tvoří součást probíhající protidiskriminační kampaně, která podporuje partnerství různých evropských subjektů a výměnu informací v celé EU. Od spuštění kampaně v roce 2003 se už v jejím rámci konaly soutěže o nejlepší fotografii a plakát, sportovní akce a konference. Kampaň má různé formy, ale její cíl je jasný: podnítit diskuzi o problému diskriminace a o tom, co pozitivního nám rovnoprávnost a různorodost přinášejí.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy