Sökväg

Stärkt skydd för personer och företag - 20/04/2010

Justitia med balansvåg framför EU-flagga © EC

Kommissionen lägger fram en ny femårsplan för samarbetet mellan EU-länderna i rättsliga och inrikes frågor.

Handlingsplanen innehåller tolv olika förslag och handlar om så vitt skilda områden som it-brottslighet, gränskontroller, asylregler och rättvisa rättegångar. Det gäller konkreta förslag på hur man ska uppnå de politiska målen i det s.k. Stockholmsprogrammet English . Det är ett arbetsprogram för rättsliga och inrikes frågor som EU:s stats- och regeringschefer antagit för perioden 2010-2014 och som handlar om rättvisa och säkerhet för 500 miljoner EU-invånare.

EU-länderna har visserligen stärkt sitt samarbete när det gäller rättvisa och säkerhet de senaste årtiondena, men de 27 EU-ländernas olika rättssystem gör det ändå svårt för folk att bo och arbeta i ett annat EU-land. Många civilrättsliga handlingar erkänns till exempel inte i andra länder.

Tanken med planen DeutschEnglishfrançais är också att EU ska ha en gemensam strategi för gränsöverskridande frågor, som katastrofhantering, invandring, organiserad brottslighet och terrorism.

Ett av Stockholmsprogrammets viktigaste mål är skyddet av personuppgifter. Därför läggs förslag om att se över EU:s dataskyddsdirektiv från 1995 och få till ett avtal med USA om att utbyta information om finansiella transaktioner för att bekämpa terrorism. Det finns också förslag om att kriminalisera identitetsstöld och angrepp mot informationssystem.

En annan viktig fråga är att stärka rättigheterna för åtalade i brottmål. Enligt förslagen ska de åtalade lättare få tillgång till information, juridisk rådgivning och rättshjälp. Kommissionen har dessutom redan lagt ett förslag om hjälp med tolkning och översättning för åtalade.

Enligt planen ska det också införas en europeisk skyddsorder för hotade personer och regler om brottsoffers rättigheter. Eurojust - ett nätverk med åklagare, domare och polis från de olika EU-länderna som funnits sedan 1999 - ska få befogenhet att självt inleda undersökningar och inte bara samarbeta om dem. En europeisk åklagarmyndighet kan också komma att skapas för att utreda brott som skadar EU:s ekonomiska intressen, t.ex. skattebedrägerier.

Tidigare i år föreslog kommissionen att EU:s gränskontrollbyrå Frontex English skulle få en mer framträdande roll. Det ska kompletteras med förslag om ett gemensamt asylsystem och automatiska gränspasseringssystem för det passfria Schengenområdet.

 

Vanliga frågor om handlingsplanen för säkerhet och rättvisa English

EU:s politik om rättvisa och medborgerliga rättigheter

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar