Navigačný riadok

Spravodlivosť a bezpečnosť: výhody pre občanov a podnikateľov - 20/04/2010

Socha bohyne spravodlivosti s váhami pred vlajkou EÚ © EC

Nový plán na obdobie piatich rokov týkajúci sa spolupráce členských štátov EÚ v súdnych veciach a v otázkach vnútornej bezpečnosti

Plán, ktorý pozostáva z 12 ťažiskových návrhov, zastrešuje rôznorodé témy, ako sú počítačová kriminalita, hraničné kontroly, azylová politika a spravodlivý súdny proces. Plán predstavuje politické ciele ako v praxi v rôznych oblastiach uplatniť Štokholmský program pre "právo a poriadok", ktorý európski lídri schválili v decembri. V porovnaní s vnútroštátnymi politikami sa Štokholmský program English odlišuje tým, že sa na záležitosti spravodlivosti a bezpečnosti zameriava z perspektívy 500 miliónov Európanov v časovom horizonte do roku 2014.

Napriek tomu, že spolupráca členských štátov v súdnych záležitostiach a v oblasti bezpečnosti sa za posledné dekády posilnila, rozdielne právne tradície v 27-člennej Únii naďalej komplikujú Európanom možnosť žiť a pracovať v rámci EÚ mimo rodnej krajiny. Ťažkosti napríklad spôsobuje skutočnosť, že za hranicami sa stále neuznáva veľký počet občianskoprávnych dokumentov.

Plán DeutschEnglishfrançais sleduje nielen minimalizáciu prekážok tohto druhu, ale takisto sa sústredí na posilnenie celoeurópskeho prístupu k záležitostiam s cezhraničným dosahom, ako sú reakcia na katastrofy, prisťahovalectvo, organizovaný zločin a terorizmus.

V nadväznosti na obavy vyjadrené v Štokholmskom programe týkajúce sa ochrany osobných údajov v počítačovej ére sa v pláne objavuje požiadavka na dôkladnú revíziu predpisov EÚ z roku 1995 o ochrane údajov a na rokovania s USA o výmene finančných údajov na účely boja proti terorizmu. Obsahuje návrh na sprísnený trestnoprávny režim krádeží identity a útokov na informačné systémy.

Ďalšou prioritou je zvýšenie štandardov práv obvinených osôb v rámci trestného konania. Budú predložené návrhy na zlepšenie prístupu žalovaných strán k informáciám, právnemu poradenstvu a pomoci. Nové návrhy doplnia návrhy z minulého mesiaca o poskytovaní služieb tlmočníkov a predkladateľov podozrivým, ktorí neovládajú jazyk súdu prejednávajúceho ich prípad.

Ďalej sa v pláne objavuje výzva na vytvorenie európskeho ochranného príkazu platného v celej EÚ a prijatie komplexných pravidiel o právach obetí trestných činov. Eurojust, ktorý od roku 1999 spája prokurátorov, trestnoprávnych sudcov a policajných úradníkov, získa právo začať vyšetrovanie. V súčasnosti sa môže len podieľať na už začatých prípadoch. Takisto môže dôjsť k vytvoreniu Európskej prokuratúry, ktorá by sa stíhala trestné činy proti finančným záujmom EÚ, akými sú napr. daňové podvody.

Začiatkom tohto roku Komisia navrhla posilnenie úlohy Európskej agentúry pre kontrolu hraníc Frontex English . Komisia svoj návrh doplní o vytvorenie spoločného azylového systému a o zavedenie automatizovaných zariadení na prechod hraníc v rámci Schengenského priestoru.

 

Plán pre spravodlivosť a bezpečnosť - najčastejšie otázky English

Spravodlivosť a práva občanov - politiky EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy