Ścieżka nawigacji

Wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo wewnętrzne: korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw - 20/04/2010

Posąg kobiety z wagą Temidy w ręku, w tle flaga UE © EC

Nowy pięcioletni plan współpracy krajów UE w dziedzinie kwestii sądowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Plan obejmuje 12 głównych propozycji i dotyczy kwestii tak różnych, jak cyberprzestępczość, kontrole graniczne, azyl, czy sprawiedliwe procesy sądowe. Wspiera on realizację wszechstronnych celów politycznych określonych w przyjętej w grudniu zeszłego roku przez przywódców państw UE agendzie w sprawie porządku publicznego. W odróżnieniu od krajowych programów działania, w tzw. programie sztokholmskim English , którego realizacja potrwa do końca 2014 r., kwestie bezpieczeństwa i sprawiedliwości podejmowane są z perspektywy potrzeb wszystkich 500 milionów obywateli Europy.

Choć w ostatnich dziesięcioleciach kraje UE zacieśniły współpracę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa, różnorodność tradycji prawnych w liczącej 27 państw Unii nadal stanowi dla Europejczyków utrudnienie w osiedlaniu się i podejmowaniu pracy poza swoim krajem. Na przykład wiele dokumentów cywilnych nie jest uznawanych za granicą.

Plan DeutschEnglishfrançais ma na celu nie tylko ograniczenie tego typu przeszkód, ale także promowanie ogólnounijnego podejścia do kwestii wykraczających poza granice krajowe, jak np. reagowanie na klęski, kwestie związane z imigracją, przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

Zgodnie z jednym z priorytetów programu sztokholmskiego dotyczącym zachowania prywatności w erze informacyjnej, należy dokonać przeglądu przepisów UE z 1995 r. w zakresie ochrony danych i podjąć rozmowy z USA w sprawie wymiany informacji finansowych do celów walki z terroryzmem. Proponowane działania dotyczą m.in. wprowadzenia kary za takie przestępstwa, jak kradzież tożsamości i ataki na systemy informacyjne.

Innym priorytetem jest ochrona prawa podejrzanych w postępowaniach karnych. Przedstawione mają być propozycje dotyczące zapewnienia oskarżonym dostępu do informacji, porad prawnych i pomocy dla oskarżonych. Już w zeszłym miesiącu Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zapewnienia usług tłumaczy ustnych i pisemnych osobom podejrzanym o popełnienie czynu przestępczego, nieznającym języka, w którym ma być rozpatrywana ich sprawa przed sądem.

Komisja wezwała również do opracowania ogólnounijnego nakazu ochrony i kompleksowych przepisów w zakresie praw pokrzywdzonych. Z kolei Eurojust, istniejąca od 1999 r. sieć krajowych prokuratorów, sędziów oraz funkcjonariuszy policji, ma zostać upoważniona nie tylko do współpracy w dochodzeniach, lecz także do wszczynania dochodzeń. Ma także powstać Prokuratura Europejska zajmująca się przestępstwami godzącymi w interesy finansowe UE, takimi jak np. oszustwo podatkowe.

Na początku tego roku Komisja zaproponowała wzmocnienie roli europejskiej agencji kontroli granic - Frontex English . Nastąpi to po złożeniu wniosków dotyczących wprowadzenia wspólnego systemu azylowego i automatycznej kontroli na przejściach granicznych w strefie Schengen.

 

Plan dotyczący wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa - pytania i odpowiedzi English

Polityka UE dotycząca wymiaru sprawiedliwości i praw obywateli

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki